Rakennuspalot lievässä kasvussa – paloturvallisuus asukkaan vastuulla

Vuodenvaihteessa uhreja vaatineiden Lapin palojen syy vielä selvittämättä. Lapin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Timo Rantala arvioi, että yhteistä tekijää on erittäin hankala löytää, koska syttymissyytä ei ole saatu vielä selville. Tilastojen mukaan rakennuspalojen määrä on lievästi vuosien aikana kasvanut. Palojen lisääntymisellä ei ole kuitenkaan todettu yhteyttä pakollisten palotarkastusten poistumiseen.

Kotimaa
Talo paloi Kittilän Kinisjärvellä.
Vanha maatalo tuhoutui tulipalossa Kittilän Kinisjärvellä.Lapin pelastuslaitos

Lapissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana paloissa kuollut vuosittain 1-8 henkilöä vuodessa. Synkän viimeisen kuukauden aikana on kuollut viisi henkilöä omakotipaloissa.

Poliisin mukaan näiden palojen syttymissyytä ei vielä tiedetä. Selvittäminen on hyvin vaikeaa ja syttymissyy ei välttämättä selviä koskaan.

Uhreja vaatineisiin paloihin on kiinnitetty huomiota myös Lapin pelastuslaitoksessa.

- Tässä vuodenvaihteen osalta oli tämmöinen piikki joista meillä ei ole vielä selvillä, että mistä ne johtuvat. Tilastojen mukaan palokuolemien määrä ei viimeisen kymmenen vuoden aikana ole lisääntynyt. Rakennuspalojen määrässä on kuitenkin nähtävissä lievää kasvua, tulkitsee tilastoja pelastuspäällikkö Timo Rantala.

Syitä paloille on hankala arvailla

Lapissa oli palojen aikaan ajoittain varsin kylmää ja on mahdollista, että sitä voidaan pitää yhteisenä tekijänä paloille.

- Siinä vaiheessa kun joudutaan ottamaan käyttöön lämmitysjärjestelmiä, ja kun niitä rasitetaan ja jos siellä sitten on jotain ongelmia sähköisellä puolella tai sitten tai sitten tulisijapuolella, niin kyllä se nostaa palon todennäköisyyttä, myöntää pelastuspäällikkö Timo Rantala.

Uhreja vaatineiden palojen syttymissyytä on kuitenkin vielä mahdotonta yhdistää tulisijoihin tai hormeihin.

Paloturvallisuus asukkaan huolena

Suomessa pakollisia palotarkastuksia ei enää tehdä vaan vastuu tarkastuksista on siirretty kiinteistön omistajalle. Lisäksi nuohooja tarkastaa tulisijat ja hormit pakollisten nuohousten yhteydessä. Omakotitalojen puulla lämmitettävän tulisijan hormit on nuohottava vuosittain.

Lapissa nuohoojilta tulee ilmoituksia huonokuntoisista tulijasijoista ja hormeista pelastuslaitokselle vaihtelevasti.

- Vikailmoitusmäärä vuonna 2013 niin täällä on nollasta 25:een vikailmoitusta riippuen kunnista, kertoo Timo Rantala.

Näissä tapauksissa palotarkastaja ottaa yhteyden kiinteistön omistajaan ja sopii tehtävät toimenpiteet.

Paluuta entiseen ei ole

Vaikka palojen määrät ovat hienoisesti kasvaneet, pelastuspäällikkö Timo Rantala ei näe syytä eikä mahdollisuutta palauttaa pakollisia palotarkastuksia omakotitaloille tai mökeille.

- Kyllä ne resurssit on tänä päivänä suunnattu hoitolaitoksien, ympäri vuorokauden olevien laitoksien, työpaikkojen ja tällaisten valvontatoimintaan missä me saadaan valvontatyö riskiarvion mukaan tehokkaaksi. Se, että kiertäisimme jokaisen rakennuksen yksitellen, ei ole järkevää.