1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. satamaterminaalit (liikennealueet, varastologistiikka)

KHO hylkäsi Turun LNG-terminaalikaavan valitukset

Oikeuden mukaan kaava on valmisteltu lainmukaisesti. Muut määräykset tärkentuvat terminaalin ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä.

satamaterminaalit (liikennealueet, varastologistiikka)
LNG-terminaalin tuleva paikka Turun Pansiossa.
Kiistelty LNG-terminaali sijoittuisi Pansion oljysatamaan.Linus Hoffman / Yle

Korkein hallinto-oikeus ei näe estettä LNG-terminaalin sijoittamiselle Turun Pansion satamaan. Oikeus hylkäsi hankkeen kaavamuutoksesta tehdyt valitukset. Aiemmin Turun hallinto-oikeus oli tehnyt asiassa vastaavan ratkaisun.

Kaavasta valittivat kaksi yksityshenkilöä ja asunto-osakeyhtiö. Valittajien mielestä terminaali aiheuttaisi lähiympäristöön suuronnettomuusvaaran. Lisäksi läheisen Ruissalon Natura-alueen luonto-arvot vaarantuisivat.

Oikeuden mukaan kaava on valmisteltu lainmukaisesti. Muut määräykset tärkentuvat terminaalin ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä.

Nesteytetylle maakaasulle tarkoitettua terminaalia on suunnitellut Gasum. Koska valitukset viivästyttivät Turun hanketta, yhtiö päätti rakennuttaa terminaalin ensin Poriin. Pansion alueen investoinnin aikataulusta ei ole tarkempia suunnitelmia.

Lue seuraavaksi