1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Miten asumisesta saisi halvempaa? 5 vastausta asuntopolitiikasta

Yle Uutisten nettisivuilla käytiin perjantaina verkkokeskustelu, jossa yleisö sai kysyä asiantuntijoilta asumisesta ja asuntopolitiikasta. Kokosimme vastaukset viiteen kiinnostavaan yleisökysymykseen.

Tutkija Seppo Laakso (vas.) ja ympäristöministeriön hallitussihteeri Ville Koponen.

Asumisesta ja asuntopolitiikasta käytiin keskustelua Ylen verkkosivuilla perjantaina. Yleisön kysymyksiin vastasivat tutkija Seppo Laakso ja ympäristöministeriön hallitussihteeri Ville Koponen. Kokosimme vastaukset viiteen yleisöä askarruttaneeseen kysymykseen.

1. Mikä on tehokkain keino hillitä asuntojen hintojen ja vuokrien nousua?

Ville Koponen: Kyllä se on lisärakentaminen ja tonttitarjonnan lisääminen. Se ei valitettavasti vaikuta nopeasti.

Seppo Laakso: Kyllä avain hintojen ja vuokrien nousun hillintään on tarjonnan lisääminen, mikä on kuitenkin hidasta. Vuokra- tai hintasäätelyyn yleisenä keinona en usko.

2. Mistä johtuu valitus tonttipulasta, vaikka Suomessa on tilaa?

Seppo Laakso: Ongelmana ei ole maa-alueiden puute vaan niiden kaavoittaminen sekä siihen liittyvät liikenne- ja muut investoinnit sekä palvelut, joille on asetettu Suomessa todella tiukat vaatimukset. Kaavoitusjärjestelmää pitäisi pystyä kehittämään muun muassa täydennysrakentamisen osalta.

**Ville Koponen: **Hyvä vastaus, ei lisättävää.

**Seppo Laakso: **Yleiskaavojen pitäisi olla nykyistä yleispiirteisempiä. Kaavamuutoksissa pitäisi yhdistää asemakaava ja rakennuslupaprosessi ja antaa enemmän aloitemahdollisuutta rakennuttajalle, kunnan määräämien rajoitusten puitteissa.

**Ville Koponen: **Täydennysrakentaminen hyödyntää jo rakennettua kunnallistekniikkaa ja voi elävöittää asuinaluetta.

3. Pitäisikö joitain rakentamismääräyksiä (esimerkiksi esteettömyysvaatimuksia) keventää?

Ville Koponen: Rakentamismääräysten lisäksi kunnat voivat asettaa omia määräyksiä ja ohjeita, eli kaikki sääntely ei tule valtiolta. Ylipäänsä suunnittelussa pitää olla kustannustietoisuutta ja kohtuuhintaisuus on tärkeä arvo. Esteettömyyden osalta voi todeta, että ympäristöministeriön äskettäin rahoittama selvitys osoittaa, että esteettömyysmääräysten aiheuttamat kustannukset ovat todella pieniä kerrostalorakentamisessa. Kyse on ensisijaisesti hyvästä asuntosuunnittelusta ja siihen panostamisesta.

Seppo Laakso: Esteettömyyden osalta voi kysyä, miksi talon kaikkien asuntojen pitää olla esteettömiä, osa riittäisi. Se johtaa joskus omituisiin ratkaisuihin, kun pienessä asunnossa pitää olla suhteettoman iso kylpyhuone. Kaavoituksessa suuri kustannustekijä muodostuu autopaikoista.

4. Tulisiko olla vuokra-asumismuoto vapaarahoitteisen ja ARA-tuotannon välissä?

Ville Koponen: Vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi on tietysti hyvä, että olisi erilaisia malleja.

Seppo Laakso: Suhtaudun epäillen siihen että kunnat laajentaisivat toimintansa normaaleille vuokramarkkinoille. Kuntien pitäisi keskittyä kaavoitukseen, maanluovutukseen sekä "aidosti" sosiaaliseen asuntokantaan.

5. Miksi vuokrat ovat niin korkeita?

Ville Koponen: Vuokrat ovat korkeita siellä, missä on paljon kysyntää, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Vuokra-asuntorakentamista yritetään lisätä monin erilaisin keinoin.

Seppo Laakso: Vuokra-asuntojen vajaus koskee pääkaupunkiseutua ja osin muita suuria kaupunkeja. Monilla alueilla ARA-vuokra-asunnot ovat vajaakäytössä. Tutkimusten mukaan kaavavarannon suuruudella tai pienuudella on oleellinen merkitys toteutuvan asuntotuotannon kannalta. Ongelmana on koko asuntokannan pienuus suhteessa väestönkasvuun ja asukasrakenteen muutokseen.