Barometri: Sairaanhoitajat yhä tyytymättömämpiä työoloihinsa – herkimmin alaa vaihtavat nuoret

Sairaanhoitajien työolobarometri tehtiin nyt kolmatta kertaa. Vastaajat antoivat huonoimman arvosanan työntekijöiden ja lähimmän esimiehen väliselle yhteistyölle.

Kotimaa
Leikkausvälineiden puhdistamista.
Kalevi Rytkölä / Yle

Sairaanhoitajat ovat yhä tyytymättömämpiä työoloihinsa. Vuoden 2014 Sairaanhoitajien työolobarometrin mukaan parannettavaa nähtiin etenkin päätöksenteon läpinäkyvyydessä, ongelmatilanteisiin nopeassa puuttumisessa ja sääntöjen johdonmukaisessa noudattamisessa.

Barometrissä huonoimman arvosanan sai osallistava johtaminen, jolla tarkoitetaan työntekijöiden ja lähimmän esimiehen välistä yhteistyötä.

Sairaanhoitajien työolobarometri tehtiin nyt kolmatta kertaa. Kyselyssä mitattiin kuutta eri osa-aluetta: toimivia käytäntöjä, osallistavaa johtamista, työn palkitsevuutta, asiantuntijuuden kehittämistä, korkeatasoista hoidon laatua sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Tulokset heikkenivät kaikilla mitatuilla osa-alueilla lukuun ottamatta työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Etenkin nuoret tyytymättömiä

Tyytymättömimpiä johtamiseen ja työelämään olivat nuoret sairaanhoitajat.

– Tyytymättömyys työoloihin ei näy huonona hoitona vaan ajaa sairaanhoitajia pois alalta. Erityisesti 26–35-vuotiaat ovat herkimpiä lähtemään. He hakeutuvat muille aloille, jos heillä ei ole mahdollisuutta tehdä työtään hyvin ja kehittyä siinä, sanoo Suomen sairaanhoitajaliiton kehittämispäällikkö Nina Hahtela tiedotteessa.

Barometriin vastanneiden sairaanhoitajien mielestä työhyvinvointiin vaikuttavat etenkin toimivat käytännöt. Tällaisina nähtiin muun muassa se, että rekrytointi perustuu osaamistarpeeseen, työntekijöiden ja esimiesten välinen suhde on avoin ja että perustehtävät työyhteisössä on määritelty selkeästi.

Suomen sairaanhoitajaliiton julkaiseman työolobarometrin tutkimusaineisto koostuu 2463 sairaanhoitajan vastauksista. Suurin osa vastaajista työskenteli kunnan, kuntaliiton tai kuntayhtymän palveluksessa.