Turku on vieraskielisten ykkösvalinta heti pääkaupunkiseudun jälkeen

Lähes joka kymmenes turkulainen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

vieras kieli
Valmistavan luokan maahanmuuttajaopiskelijat oppitunnilla.
YLE / Simo Kymäläinen

Ainoastaan pääkaupunkiseudulla on enemmän vieraskielisiä kuin Turussa. Tuoreen selvityksen mukaan vieraskielisten määrä Turussa on lisääntynyt yli 62:lla prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2013. Lähes joka kymmenes turkulainen puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

Myös Rauma ja Pori kiinnostavat vieraskielisiä. Raumalla vieraskielisten osuus on kasvanut yli 180 prosentilla viime vuosikymmenestä. Satakuntalaiskaupungeissa vieraskielisten osuus koko väestöstä jää kuitenkin muutamaan prosenttiin.