Päiväkotien radonpitoisuudet selvitetään noin 60 kunnassa

Pitkäaikainen oleskelu suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Säteilyturvakeskus (STUK) on pyytänyt päiväkoteja antamaan selvityksen, onko niissä mitattu sisäilman radonpitoisuus. Pyyntö koskee kaikkia kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja sekä ryhmäperhepäiväkoteja, jotka sijaitsevat korkean radonpitoisuuden alueilla. STUKin internetsivuilla on lista näistä noin 60 kunnasta. (siirryt toiseen palveluun) Joukossa on muun muassa Hyvinkää, Kotka, Kouvola, Lahti ja Tampere.

– Korkean radonpitoisuuden kunnissa asuvien vanhempien kannattaa tiedustella oman lapsen päivähoitopaikan tilannetta, sanoo tutkija Katja Kojo STUKista.

Päiväkotien radonpitoisuus on selvitettävä kunnissa, joissa pientaloissa mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään kymmenen prosenttia ylittää arvon 400 becquereliä kuutiometrissä. Kaksi kolmasosaa päiväkodeista on jo antanut selvityksensä siitä, onko radon jo mitattu tai onko mittaus tarkoitus tehdä.

Radon on maaperästä sisäilmaan kulkeutuva näkymätön ja hajuton radioaktiivinen jalokaasu. Pitkäaikainen oleskelu suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Sisäilman radon aiheuttaa Suomessa arviolta 300 keuhkosyöpää vuosittain. Se on toiseksi yleisin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja.

Säteilyturvakeskuksen hankkeen tarkoituksena on vähentää lasten ja henkilökunnan altistumista radioaktiiviselle radonkaasulle päiväkodeissa.