Temperamentti voi määritellä arjessa pärjäämistä

Perhettä ja ihmissuhteita tutkiva kasvatustieteen tohtori Jaana Anglé kehottaa ihmisiä tutustumaan omaan temperamenttiin. Sen jälkeen on helpompi ymmärtää muita ja erilaisia suhdekonflikteja. Hän uskoo, että suuri osa johtuu temperamenttieroista.

Kotimaa
Lapset riitelevät pehmolelusta
Yle

Tutkija-kouluttaja Jaana Anglé perustaa luentonsa ja neuvonsakin hyvin pitkälle temperamenttiin. Anglé törmäsi tutkimusta tehdessään toistuvasti Liisa Keltikangas-Järvisen tutkimuksiin, joissa puhutaan synnynäisestä temperamentista. Lopulta hän alkoi syventyä käsitteeseen.

– Temperamentti on synnynnäinen, biologinen. Se on ihmisellä jo syntyessä. Persoonallisuus muokkautuu elämän ajan, mutta temperamenttiin emme pysty juuri vaikuttamaan, sanoo Anglé.

Tyypillisimmät ongelmat perheessä ja parisuhteessa liittyvät puheeseen ja kommunikointiin. Puhe- ja käyttäytymismalleihin vaikuttavat temperamenttierot.

– Esimerkiksi jos on murrosikäisen kanssa konflikteja, olen sanonut äidille, että seuraapa itseäsi, miten itse teet ja käyttäydyt ja sitten, miten se murrosikäinen. Ja että missä ne riidat tulee, mikä on hankauskohta.

Ei ole hyvää ja huonoa temperamenttia

Jaana Anglé teki väitöskirjansa monikulttuurisista avioliitoista. Silloin häntä alkoivat kiinnostaa ihmisten temperamenttierot. Kulttuurienkin sisällä on useita erilaisia temperamentteja.

– Sanotaan, että suomalainen on ujo, italialainen pussaa ja espanjalainen puhuu, mutta se on sitä, että kulttuurissa arvostetaan jotain tiettyä. Se, että suomalainen on ujo, ei pidä paikkaansa. Meissäkin on räiskyviä ja pidättyväisiä, sanoo Anglé.

Temperamenttieroista voi löytyä työkaluja, joita moni tulee esimerkiksi luennoille hakemaan. Vaikka Jaana Anglé sanookin, ettei halua antaa valmiita vastauksia.

– Se on tärkeää, että tietää oman temperamenttinsa ja mitä kukin edustaa. Ja muistaa, että ei ole hyvää tai huonoa temperamenttia, vaan erilaisia temperamentteja.

Vaikutus stressinsietoon

Temperamentti vaikuttaa ihmisen arjessa monella tavalla. Se esimerkiksi vaikuttaa siihen, miten ihminen kokee stressin ja selviytyy arjen asioista. Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan temperamentti on ihmisen yksilöllinen tapa reagoida asioihin. Synnynnäisen temperamentin havaitseminen on ollut tärkeä esimerkiksi stressinsiedon ymmärtämisessä.

– Nykyään eletään pirstaloitunutta ja kiireistä elämää. Eletään kvartaalitaloutta omassa elämässäkin. Se voi olla stressaavaa, mutta tässäkin temperamentti määrittelee, että siedätkö stressiä ja miten hyvin siedät, sanoo Jaana Anglé.