1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Talvivaaran vesikaaos pahenee vain

Talvivaaran konkurssipesä arvioi, ettei se pysty noudattamaan viranomaisten kehotusta pitää vesien varastoaltaiden tasoa alle ylävesikorkeuden. Konkurssipesän mukaan se tarvitsee lisää juoksutuskiintiöitä jopa 20 000 ylimääräiselle sulfaattitonnille.

Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Kainuun ELY-keskus kehotti viime viikolla Talvivaaran konkurssipesää laskemaan kahden suuren vesialtaan, Kortelammen ja Latosuon vedenpintaa normaalin ylävesirajan alapuolelle, koska muuten niihin ei sopisi kevään sulamisvedet.

Talvivaaran konkurssipesä sanoo vastauksessaan ELY-keskukselle suoraan, ettei se kykene noudattamaan kehotusta. Vaatimus vedenpintojen pitämisestä alle ylävesirajojen pienentää aiemmin laskettua vesivarastokapasiteettia 1,5 miljoonalla kuutiometrillä.

Konkurssipesän mukaan Kortelammen vedenpinta on noussut, koska sieltä ei voitu viime vuonna voitu purkaa vettä niin paljon, kuin sinne satoi. Lisäksi tehtaan poistovedestä uudelleen käyttöön vettä kierrättävä käänteisosmoosilaitos on ollut pois käytöstä kolmisen kuukautta lokakuun alkupuolelta lähtien.  Nyt laitosta ollaan jälleen ottamassa käyttöön.

Latosuon vedenpinta on puolestaan noussut, koska kuormituskiintiöt ovat rajoittaneet juoksutuksia. Ennusteen mukaan juoksutuskiintiö täyttyy tänä vuonna maaliskuun lopulla, jonka jälkeen kevään sulamisvedet täyttävät altaan. Konkurssipesä ennakoi, ettei Latosuon tilavuus riitä, vaikka purkuputki Nuasjärveen olisi käytössä heinäkuun alussa.

Konkurssipesän mukaan kaivosmonttuun varastopadon taakse vettä ei voi varastoida, koska kaikki ostajaehdokkaat edellyttävät mahdollisuutta aloittaa louhinta mahdollisimman pikaisesti. Se taas edellyttää kaivoksen pohjoisen avauksen tyhjentämistä vedestä varastopadon taakse.

Myöskään veden varastointi kaivosmonttuun ei konkurssipesän mukaan kysymykseen niin kauan, kun kaivokselle yritetään löytää jatkajaa.

Konkurssipesän mukaan nykyinen ympäristölupa estää vesien laskemisen valvovan viranomaisen vaatimalle tasolle. Tilanteen ratkaisuksi konkurssipesä esittää ylimääräisiä vesien juoksutuksia. Kaivosalueella on 2,4 miljoonaa kuutiometriä sellaisia puhdistettuja vesiä, jotka täyttävät ympäristöluvan vaatimukset.

Konkurssipesän laskelmien mukaan se tarvitsee vähintään 7 650 tonnin ylimääräisen sulfaatinpäästöluvan, jotta altaat saataisiin pysymään alle ylävesirajan kaikilla altailla. Virhemarginaali huomioiden luvan tulisi olla 10 000 tonnia.

Mikäli purkuputki viivästyy nyt oletetusta elo-syyskuusta myöhemmälle, konkurssipesä arvioi ylimääräisen sulfaatin päästöluvan tarpeeksi 20 000 tonnia.

Ympäristöluvan mukainen päästöoikeus on tällä hetkellä 1 300 tonnia sulfaattia vuodessa.