Kauhavan Lentosotakoulun aluetta esitetään suojeltavaksi

Museovirasto esittää Kauhavan Lentosotakoulun rakennusperinnön suojelemista lailla. Asiasta sovittiin neuvotteluissa, joissa museoviraston lisäksi olivat mukana Kauhavan kaupungin, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen edustajat. Museoviraston mukaan Lentosotakoulun alueella on merkittäviä näytteitä itsenäisen Suomen sotilasarkkitehtuurista.

kulttuuri
Siniristileijonakielekelippu lasketaan salosta Linnatalon edustalla uudenvuodenaattona puoliltapäivin.
Yle/Juha Kemppainen

Kauhavan Lentosotakoulun alueelle haetaan suojelua. Museovirasto on tehnyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle esityksen Lentosotakoulun suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Kauhavan Lentosotakoulu on yksi ilmavoimien rakennusperinnön avainkohteista ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Museovirasto toteaa, että alueella on merkittäviä näytteitä itsenäisen Suomen sotilasarkkitehtuurista. Rakennuksia on aina 1920-luvulta saakka.

Suojeltava kokonaisuus pitää sisällään rakennuksia, rakenteita, istuttamalla muodostettuja alueita sekä rakennusten kiinteää sisustusta. Suojeluesitykseen ei kuulu -60-luvulta alkaen pidennetty kiitorata, eikä siihen välittömästi kuuluvat rakenteet ja rakennukset.

llmavoimien toiminta alueella päättyi vuoden 2014 lopussa ja valtio luopui kohteesta.

Museovirasto: Suojelu ei uuden esteenä

Kauhavan Lentosotakoulun alueelle on suunniteltu uutta käyttöä. Museovirasto pitää alueen suojelua myönteisenä lähtökohtana myös tulevaisuuden ratkaisuille: monipuolinen rakennuskanta mahdollistaa moninaiset käytöt. Museovirasto pitää hyvänä, jos ilmailu jatkuisi alueella jollain tavalla.

Lentosotakoulun kaavoitus ei ole ajantasalla, eikä riittävä uudessa tilanteessa. Alueella ei ole asemakaavaa eikä asemakaavoitus ole toistaiseksi vireillä.