Ruotsin mallissa raha seuraa äveriästä potilasta

Ruotsissa potilas voi valita joko yksityisen tai julkisen terveyskeskuksen. Ruotsin Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan malli on lisännyt terveyseroja. Hyvinvoivilla alueilla asuvat ovat hyötyneet valinnanvapaudesta enemmän kuin köyhemmillä alueilla asuvat.

95-vuotias Margaretha Myrander on tyytyväinen valinnanvapauteen. Hän asioi yksityisessä Sofihemmet -terveyskeskuksessa Östermalmin kaupunginosassa. Kuva: Yle

Olemme Rinkebyssä, 15 kilometrin päässä Tukholman keskustasta. Metrojuna kolisee raiteille, menijöitä ja tulijoita riittää vaikka olemme liikkeellä ruuhka-ajan ulkopuolella. Rinkeby on maahanmuuttajavaltainen lähiö, jossa asuu 15 000 ihmistä – lähes 90 prosenttia asukkaista on ensimmäisen polven maahanmuuttajia.

– Heti, kun tulija kotoutuu, oppii kielen, saa ammatin ja työpaikan, hän haluaa muuttaa pois Rinkebystä, siksi täällä asuu paljon juuri ensimmäinen polven maahanmuuttajia, kertoo erikoislääkäri Leena Laitinen Rinkebyn kunnallisesta terveyskeskuksesta, Rinkeby Vårdcentralista.

Lääkäriin pääsee 20 eurolla

Ruotsalaisten poliitikkojen pitkäaikainen kiistakapula, valinnan vapaus tuli Tukholman läänissä voimaan vuodenvaihteessa 2008, muualla Ruotsissa 2010.

Se tarkoittaa kahta asiaa, potilas saa valita hoitopaikakseen minkä tahansa terveyskeskuksen, yksityisen tai julkisen ja hinta on aina sama.

Esimekiksi Tukholmassa lääkärikäynti maksaa potilaalle aina 20 euroa, sairaanhoitaja 10 euroa. Jos kulut 12 kuukauden aikana ylittävät 110 euroa, saa vapaakortin. 

Yrityksille laki valinnanvapaudesta on tuonut mahdollisuuden etabloitua markkinoille missä tahansa Ruotissa. Käytännössä siis terveyskeskuksen voi perustaa sinne minne haluaa.

Kysyntä ohjaa palveluita

Asiakkaat eivät hyväksy jonotusta, lääkäriin pitää päästä heti.

Peter Seger

Ruotsin Valtiontalouden tarkastusvirasto suomii marraskuussa julkaisemassaan raportissa valinnanvapautta kovin sanoin.

– Valinnanvapaus uudistuksena tarkoittaa sitä, että hoitoa annetaan kysynnän eikä enää tarvitsevuuden mukaan. Aikaisemmin hoidon tarve oli määräävä tekijä, sanoo Henrik Segerpalm Ruotsin Valtiotalouden tarkastusvirastosta.

Ruotsin Valtiontalouden tarkastusviraston Henrik Segerpalmin mukaan valinnanvapaus ei ole onnistunut kaventamaan terveyseroja. Kuva: Yle

Tukholmaan tullut 52 uutta terveyskeskusta

Tukholmassa valinnanvapaus on ollut voimassa seitsemän vuotta ja on tuonut mukanaan paljon hyvää. Tukholman lääniin on perustettu 52 uutta terveyskeskusta, yhteensä niitä on nyt 208. Valtiotalouden tarkastusviraston mukaan uudistuksella ei kuitenkaan ole saavuttettu kaikkia sille asetettuja tavoitteita.

– On olemassa eettinen ristiriita, hoitoa pitäisi antaa eniten niille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja siellä missä sitä eniten tarvitaan. Nyt on käynyt päinvastoin, sosioekonomiset tekijät ohjaavat sitä minne terveyskeskuksia perustetaan, sanoo Segerpalm.

Jonot ovat hävinneet pääkaupungista

Liberaaleja edustava Tukholman maakärijien sosiaalijohtaja ei niele kritiikkiä, päinvastoin: jonot pääkaupungista ovat lähes hävinneet. . 

– Olen eri täysin mieltä. Palvelut ovat parantuneet. Uusia terveyskeskuksia on perustettu paljon, ja monet niistä ovat tulleet alueille, joilla oli aiemmin liian vähän mahdollisuuksia päästä hoitoon, sanoo Tukholman määkäräjien sosiaalineuvos Anna Starbrink.

Östermalmilla on varaa valita

Monesti kivut ovat vain jäävuoren huippu.

Leena Laitinen

Kaikki myöntävät, että lähiöissä tarvetta terveyspalveluille on enemmän kuin hyvinvoivilla alueilla, koska ihmisryhmien väliset terveyserot ovat suuria. Silmäys Tukholman maakäräjien terveyskeskusrekisterin paljastaa, että esimerkiksi Rinkebyssä ja läheisessä Tenstassa on palveluita on tarpeeseennähden liian vähän, kun taas keskustan vaurailla alueilla kuten Östermalmilla on ylitarjontaa.

Östermalmilla on 10 terveyskeskusta, yksi julkinen ja yhdeksän yksityistä. Yksityisistä viisi on perustettu valinnanvapauden tultua voimaan. Rinkebyssä taas on  yksi julkinen, nyttemmin sinne on perustettu myös yksi yksityinen. Asukkaita Östermalmilla on 37 000, Rinkebyssä 15 000.  Mistä epäsuhta johtuu?

– Siitä, että tuottavauus lähiöissä ei varmaankaan ole tarpeeksi hyvää, vastaa Leena Laitinen, Rinkeby Vårdcentralista.

Lähiöissä on paljon monisairaita

Laitinen näkee läheltä lähiöiden ihmisten ahdingon, hänen mukaansa alueet, joilla tulotaso on matala ja työttömyys yleistä, ovat jääneet uudistuksessa markkinoiden jalkoihin. 

– Meidän potilaamme ovat tarvitsevia ja monisairaita,  heillä on mm. paljon kipuja. Monesti kivut ovat vain jäävuoren huippu, oire jostakin muusta. Todellisen syyn selvittäminen voi viedä pitkäänkin ja olla vaikeaa,  sanoo Laitinen.

Lähiöissä väki on heikosti koulutettua ja ihmiset tekevät epäterveellisempiä valintoja kuin koulutettu väki. Rinkebyssä elämätapoihin liittyvät sairaudet ovat yleisiä, katukuvassa se näkyy mm. lihavuutena. 

– Täällä monet polttavat tupakkaa, syövät raskaita ruokia, eivät liiku. Moni on tullut maista, joissa terveysvalistus on ollut olematonta, kertoo Laitinen.

Hassan Abrirahman Ali valmistui syyskuussa lääkäriksi, hän odottaa vielä virallista laillistamista ja työskentelyy nyt apuhoitajana Rinkebyn julkisessa terveyskeskuksessa. Kuva: Yle

"Asia ei ole mustavalkoinen"

Östermalmilaisen Sofihemmet sairaalan yhteydessä toimivan yksityinen terveyskeskuksen toimitusjohtaja Peter Segerin mielestä asia ei ole mustavalkoinen. 

– On erilaisia tutkimuksia, myös sellaisia, jotka ovat tulleet päinvastaiseen lopputulokseen kuin Valtiontalouden tutkimuskeskus. Osa on sitä mieltä, että nimenomaan sosioekonomisesti alemmat kansankerrokset ovat hyötyneet valinnanvapaudesta eniten, perustelee Seger.

Hänen mukaansa Östermalmilla ei ole ylitarjontaa terveyspalveluista. Lähistöllä on paljon asukkaita, lisäksi Sofiahemmetissä käy paljon sellaisia, jotka eivät asu Östermalmilla.

– Monella on työpaikka lähellä, meillä on asiakkaita jopa Tukholman ulkopuolelta, jotka pendelöivät tänne päivittäin.  Se, että samassa rakennuksessa toimii sairaala, on selvästi vetovoimatekijä, sanoo Peter Seger.

Östermalmilla vaativia asiakkaita

Valinnanvapaus tarkoittaa, että hoitoa annetaan kysynnän ei tarpeen mukaan.

Henrik Segerpalm

Sofiahemmetin terveyskeskukseen ja Rinkeby Vårdcentraliin on molempiin listautunut noin 10 000 ihmistä eli niitä voidaan pitää keskisuurina terveyskeskuksina. Siihen yhtäläisyydet loppuvatkin.

– Asiakkaat eivät hyväksy jonotusta. Lääkäriin pitää päästä heti. Ei ole ollenkaan tavatonta, että lääkäriasemaa vaihdetaan. Se pitää  riman korkealla,  sanoo Seger.

Ruotsalaiset ovat tyytyväisiä valinnanvapauteen

Sofiahemmetissä käy paljon eläkeläisiä. 80-vuotias Gunnar Eriksson on asioinut talossa sen perustamisesta asti, pian neljä vuotta. Hän on tyytyväinen, koska on saanut käydä saman lääkärin pakeilla alusta saakka. Eriksson kuuluu siihen 75 prosenttiin ruotsalaisista, jotka arvostavat valinnanvapautta, vain kaksi prosenttia pitää sitä huononona.

– On tärkeää, että lääkärin kanssa synkkaa, minulla on ollut onnea! Olemme alkaneet puhua samaa kieltä, naurahtaa Gunnar Eriksson ja jatkaa labarotoriokokeisiin.

Vieressä seisova 67-vuotias Ulf Lindstedt säestää, hänen mielestään on tärkeää, ettei lääkäri vaihdu, paitsi silloin, kun potilas itse haluaa.

– Valinnanvapaus on tärkeä oikeus, etenkin meille jotka olemme jo vanhempia. Emme missään tapauksessa halua, että valinnanvapaus otetaan meiltä pois, sanoo Lindstedt.

Lisää aiheesta illan Ajankohtaisessa kakkosessa, TV2 klo 21.00.