Kyllästyttääkö työ? Saatat kaivata haasteellisempia tehtäviä

Mikä neuvoksi, kun työ ei tunnu mielekkäältä, tai innostus työtä kohtaan on hiipunut. Aamu-tv:n haastattelema Työterveyslaitoksen tutkija Lotta Harju kannustaa ottamaan vastuun omasta motivaatiostaan.

Terveys ja hyvinvointi
Lotta Harju.
Mikä neuvoksi, kun työ ei tunnu mielekkäältä ja innostus työhön on hiipunut? Entä miten tylsistymisen merkit tunnistaa, ja ketkä tylsistyvät useimmin työmaallaan? Vieraana Työterveyslaitoksen tutkija Lotta Harju.

Työterveyslaitos on ollut mukana tekemässä tutkimusta, jossa tarkasteltiin yli 11 000 suomalaisen tylsistymistä työssä. Viime syksynä julkaistujen tulosten mukaan tylsistymistä esiintyy eniten kuljetus- ja valmistusalalla, sekä taiteen, viihteen ja vapaa-ajan parissa työskentelevillä.

Miten työssä tylsistymisen tunnistaa?

Tylsistyminen viittaa tilanteeseen, jossa työntekijän kapasiteetti on jollain tavalla alikäytössä. Syystä tai toisesta omia vahvuuksia ja kykyjä ei pystytä työssä käyttämään mielekkäällä tavalla. Kokemus on työntekijälle epämiellyttävä, passiivisuuden kokemus. Työ ei enää motivoi. Se on eräänlaista työpahoinvointia. Työ itsessään voi olla hyvinkin mieleistä työntekijälle, mutta työympäristössä tai työn organisoinnissa on asioita, jotka estävät työn tekemisen merkityksellisellä tavalla.

Ajoittainen tylsistymisen kokemus ei ole vaarallista, ja on aika yleistäkin. Mutta jos siitä tulee työpäiviä hallitseva kokemus, niin silloin on ihan hyvä ottaa itse vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja pohtia kokemuksen syitä.

Mitä konkreettisia neuvoja annat sellaiselle työntekijälle, joka on leipiintynyt työhönsä?

Me puhumme työn tuunaamisesta, jolla tarkoitamme työntekijän oma-aloitteisia toimia, jotka tähtäävät työn sisällön ja työtapojen muuttamiseen mielekkäämmäksi. Voi esimerkiksi miettiä, voiko omia vahvuuksiaan tai kiinnostuksen kohteitaan yhdistää työhön. Jos kyse on siitä, että kaipaa enemmän haasteita, voi kokeilla kehittää omaa osaamistaan ja kehittää sitä eri tavoilla.

Miten työnantaja voi auttaa työhönsä tylsistynyttä?

Työnantajan voi olla vaikea tunnistaa tylsistymistä, sillä tämä on hyvin yksilöllinen ilmiö. Tylsistyminen on myös työelämän tabu, josta ei haluta kertoa työpaikalla. Nykypäivän työelämässä ihannoidaan kiirettä ja tehokkuutta. Että pitää olla dynaaminen ja innostunut, mitä pidetään tehokkuuden merkkinä. Moni pelkää, että tylsistymisen kertomisesta saa laiskan leiman.

Organisaatiossa on erilaisia työntekijöitä, vahvuuksia ja kykyjä. Tämä on rikkaus, ja työnantajan tulisi olla herkkä sille, että kaikilla olisi mahdollisuuksia käyttää omia vahvuuksiaan työssään.