Kaupan surkea tilanne näkyy myös konkurssi- ja saneeraustilastoissa

Yrityssaneerausten ja konkurssien määrä väheni viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna, mutta sen sijaan yksityishenkilöiden velkajärjestelyiden määrä kasvoi, kertoo Tilastokeskus. Kaupan alalla konkurssien ja saneerausten määrä kasvoi.

talous

Yrityssaneerausten ja konkurssien määrä väheni viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna, mutta sen sijaan yksityishenkilöiden velkajärjestelyiden määrä kasvoi, kertoo Tilastokeskus.

Vaikka saneerausten ja konkurssien määrä kokonaisuudessan väheni, kaupan alalla ne lisääntyivät.

Yrityssaneerauksia pantiin tammi-joulukuussa vireille 511, mikä oli 60 vähemmän kuin edeltäneenä vuonna. Prosenteissa mitattuna saneerausten määrä väheni 10,5 prosenttia.

Yrityssaneerausten määrä kasvoi kaupan ja rakentamisen alalla. Sen sijaan niiden määrä väheni muun muassa maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnassa.

Saneeraus on vaihtoehto yrityksen konkurssille: saneerausmenettely tähtää elinkelpoisen yrityksen toiminnan jatkumisen turvaamiseen.

Konkursseja puolestaan pantiin tammi-joulukuussa vireille yhteensä 2 954, mikä oli 177 vähemmän kuin edeltäneen vuonna.

Konkurssien määrä kasvoi kaupan alalla, sen sijaan konkurssien määrä väheni muun muassa maa-, metsä- ja kalataloudessa.

Tilastokeskus kertoi keskiviikkona viimeisimpiä tietoja myös yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Viime vuonna velkajärjestelyiden määrä kasvoi noin yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna käräjäoikeuksiin jätettiin yhteensä 4 234 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45–54 -vuotiaat.

Velkajärjestelyhakemusten määrä on ollut kasvussa vuodesta 2009 lähtien.

Ennen velkajärjestelyn hakemista käräjäoikeudesta velallisen on selvitettävä mahdollisuutensa tehdä sovintoratkaisu velkojiensa kanssa.