Metsässä oleskelu lapsena kannattaa – voi jopa vähentää allergista herkistymistä

Päiväkoteja ja kouluja kannustetaan viemään lapsia entistä enemmän metsään. Nykytiedon mukaan metsässä oleskelulla on hyviä terveysvaikutuksia.

Hämeenlinnan Hirsimäen päiväkodin lapsia metsäeskarissa.
Hämeenlinnan Hirsimäen päiväkodin metsäeskarit tutkivat lumihiutaleita ja kertovat, miksi esikoulua on mukava käydä metsässä.

Helsingin yliopistossa on käynnissä tutkimus, jossa verrataan luontopäiväkotien ja tavallisten päiväkotien lasten allergiaherkkyyttä. Tähän mennessä tehtyjen havaintotutkimusten ja hiirikokeiden perusteella oletetaan, että vahva luontosuhde vahvistaa luontaista immuniteettia ja voi ehkäistä vaikkapa allergiaa ja astmaa.

Nyt asiaa tutkitaan lisää vertailemalla metsäryhmissä ja tavallisissa päiväkotiryhmissä olevien lasten ihon bakteerilajistoa, kertoo aamu-tv:ssä vieraillut akatemiaprofessori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta.

– Ajatuksena on, luontokontakteista iho saa hyödyllisiä mikrobeja, jotka vaikuttavat immuunijärjestelmään. Tämä edistää terveyttämme ja vähentää todennäköisyyttä, että syntyy allerginen herkistyminen ja lopulta allergia.

Hanskin mukaan erityisen hyödyllistä kosketus viherkasvillisuuteen ja maaperään on varhaislapsuudessa, jolloin immuunijärjestelmä kehittyy.

Luontopäiväkotitutkimukseen osallistuu parikymmentä päiväkotia ja se on osa isompaa monitieteellistä hanketta, jossa tutkitaan luonnon monimuotoisuuden, ihmisten luontokontaktien sekä lasten ja nuorten allergisen herkistymisen välistä suhdetta.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalasta, Joensuun alueelta saadun havaintoaineiston perusteella on huomattu, että kaupunkimaisessa ympäristössä asuvilla lapsilla todennäköisyys allergiseen herkistymiseen, ja sitä kautta atooppiseen ihottumaan, allergiaan ja astmaan on suurempi kuin lapsilla, joiden ympäristössä on metsää tai maatalousmaata.

Luontopäiväkotien suosio kasvussa

Metsäpäiväkotien tai -ryhmien määrää Suomessa ei tiedetä tarkasti. Myös ryhmien välillä on eroja: joissakin päiväkodeissa metsän siimeksessä vietetään koko hoitopäivä, joissakin esimerkiksi eskariryhmä esikouluopetusajan aamusta iltapäivään.

Koulutusta päiväkotien metsätoimintaan on antanut muun muassa Suomen latu. Siellä on huomattu, että kiinnostus metsäpäiväkotitoimintaan on kasvanut. Projektipäällikkö Mari Parikka-Nihti uskoo, että tutkimustieto metsässä liikkumisen monenlaisista terveyshyödyistä on yksi syy.

Parikka-Nihdin mukaan viime vuosina on ymmärretty myös paremmin, että nykylapsi voi tarvita luontosuhteen luomisessa tukea.

– Tässä tapahtui noin 10-15 vuotta sitten selvästi sellainen taantuminen, että se luontosuhde ei ollutkaan ihan niin selvä asia. Ja sitten havahduttiin, että meillä pitää ruveta ihan aktiivisesti sitä tekemään. Se ei ole itsestään selvä kaikille perheille ja kaikille lapsille.

Jotain suuntaa metsäryhmien määrästä antaa Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin ja Lastentarhaopettajaliiton vastikään tekemä kysely, johon vastasi 800 päiväkotia. Sen perusteella 16 prosentissa päiväkodeista on erityinen ohjattu luontoryhmä ja 24 prosentissa jotain erityistä luontotoimintaa - siis jotain enemmän kuin päiväkotien arkeen tavallisesti kuuluvat ulkoilut luonnossa.

Suomen Ladun projektipäällikkö Mari Parikka-Nihti pitää kehitystä hyvänä, mutta toivoo lähimetsissä liikkumisen leviävän vielä useampiin päiväkoteihin.

– Pikkusen tarvitaan vielä sitä asennemuutosta ja rohkaistumista. Että jos edes kolme kertaa viikossa liikuttaisiin siellä lähiluonnossa, niin olisi todella hieno homma.