1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

"Huumemaailmasta valuu myös perheeseen pahaa" – läheinen kaipaa tukea

Sitkeässä istuvat mielikuvat huumeiden käyttäjien perhetaustoista vaientavat läheisten suut. Käytön vaikutuksista puhuminen ilman kaunisteluja selventää tilannetta, ja helpottaa rajojen vetämistä.

Yle Uutisgrafiikka / Stina Tuominen Kuva: Yle Uutisgrafiikka / Stina Tuominen

Huumeita käyttävän läheisen ongelmasta vaietaan mielummin kuin puhuttaisiin suoraan. Sitkeässä istuva ajatus siitä, että huumeiden käyttö koskee vain päihdeperheitä, on yksi iso syy häpeälle.

– Kuka tahansa nuori voi sortua huumeisiin, ja siihen riittää vain se yksi harmittoman tuntuinen kokeilukerta, sanoo sairaanhoitaja Kaija Toivari.

Tampereella Verkatehtaankadun varrella olevan oven takana toimii Matala. Sen toiminta on Tampereen kaupungin rahoittamaa, eikä sen asiakkaaksi pääseminen vaadi ajanvarausta tai yhteystietoja.

Huumeiden käyttö koskettaa tuhansia läheisiä

Matalan ovesta ovat tulleet niin vanhemmat kuin myös isovanhemmat, sisarukset kuin muut sukulaiset.

On tärkeää, että mystifiointia huumeiden käytön ympäriltä puretaan koko perheen kesken

Sinikka Sjögren

– Yhtä huumeiden käyttäjää kohtaan on keskimäärin kuusi perheenjäsentä, joita asia koskettaa. Tampereen kokoisessa kaupungissa puhutaan siis 3000-4000 ihmisestä, sanoo sosiaaliterapeutti Sinikka Sjögren.

Tieto nuoren huumeiden käytöstä on aina perheelle järkytys, ja reaktiot vaihtelevat laidasta laitaan. Vanhemmat saattavat jopa katkaistaan välit kokonaan, joko tarkoituksella tai sen takia, ettei kyetä kohtaamaan tilannetta. Vanhempien olisikin hyvä löytää uudessa tilanteessa oikea rooli. Näin esimerkiksi käytön mahdollistamisen ja tukemisen raja selvenisi.

– Toiminnassamme on tärkeää se, että mystifiointia huumeiden käytön ympäriltä puretaan koko perheen kesken, sanoo Sjögren.

Hämmennys ja häpeä purkautuu puhumalla

Tampereen kaupungin rahoittama Matalan toiminta on perheterapiakeskeistä. Sosiaaliterapeutti Sinikka Sjögren ja sairaanhoitaja Kaija Toivari näkevät työssään, mitä huumeiden käytön paljastuminen perheelle tuottaa.

Täytyy olla uskallusta tehdä niitä hyviä asioita siitä huolimatta, että on tällaisen asian kanssa tekemisissä

Kaija Toivari

– Päällimmäisinä tunteina ovat häpeä ja hämmennys, sanoo Sjögren. Matalaan tullessaan läheiselle annetaan tilaa puhua ja purkaa tilannetta luottamuksella.

– Me olemme ehkä ensimmäinen paikka, jossa ymmärretään mistä on kysymys. Mitkä ovat huumeiden käytön seuraukset niin käyttäjälle kuin läheiselle, ja niistä myös puhutaan, sanoo Sjögren.

Vertaistuki ja uskallus on tärkeää

Matalassa voi kohdata muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Vertaistuen tärkeys näkyy myös Matalassa, jossa saman elämäntilanteen eri vaiheissa elävät ihmiset kohtaavat.

– Huumemaailmasta valuu myös perheeseen pahaa, sanoo Toivari. Vanhemmat eivät kuitenkaan välttämättä edes halua tietää siitä kaikesta, mitä huumemaailmaan liittyy.

Matalassa vedetään kuitenkin yhdessä rajaa sille, mikä on huumeiden käytön mahdollistavaa toimintaa ja mikä taas käyttäjän henkistä tukemista.

– Täytyy olla uskallusta tehdä niitä hyviä asioita siitä huolimatta, että on tällaisen asian kanssa tekemisissä, sanoo Toivari.