Iisalmen Sanomat: Talvivaaralta ja sen johtajilta vaaditaan yli 13 miljoonan euron korvauksia

Syyttäjä vaatii korvauksia rikoksen tuottamasta taloudellista hyödystä ja neljälle johtajalle ehdollisia vankeusrangaistuksia. Kainuun käräjäoikeudessa vireillä olevassa rikosjutussa on seitsemän asianomistajaa.

talous
Talvivaaran henkilöportti.
Yle

Syyttäjä vaatii Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä ja sekä yhtiön neljältä johtajalta yhteisvastuullisesti 13,3 miljoonan euron korvauksia valtiolle rikoksen tuottamasta taloudellisesta hyödystä, kirjoittaa Iisalmen Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

Korvausvaade perustuu epäiltyyn törkeään ympäristön turmelemiseen. Lisäksi kaivosyhtiölle vaaditaan 850 000 euron yhteisösakkoa.

Neljälle Talvivaaran johtajalle vaaditaan ehdollisia vankeusrangaistuksia. Haastehakemuksessa johtajille vaadittavat rangaistukset ovat kestoltaan vähintään kahdeksan kuukauden ja vähintään yhden vuoden välillä.

Lehden mukaan syyttäjä katsoo, että epäillyt ovat saaneet taloudellista hyötyä käänteisosmoosilaitteiston hankinnan lykkääntymisen aiheuttamista säästöistä runsaat kolme miljoonaa euroa. Ylimääräisen veden varastoaltaan säästyneistä rakentamiskuluista syyttäjä laskee hyödyksi yli kymmenen miljoonaa euroa.

Kainuun käräjäoikeudessa vireillä olevassa rikosjutussa on seitsemän asianomistajaa, joihin lukeutuu muun muassa metsähallitus sekä kaksi kalastuskuntaa.

Syyttäjä on esittänyt, että eri tahojen esittämät korvausvaatimukset käsiteltäisiin erikseen ns. siviilijuttuna. Korvausvaatimuksia on jätetty kaikkiaan 148.

Yle Kainuun saamien tietojen mukaan oikeudenkäynti on vielä valmisteluvaiheessa ja pääkäsittely alkaa kesälomien jälkeen.