Seurakunnan työntekijät syytteessä työturvallisuusrikoksesta

Kaksi oululaisen seurakunnan työntekijää on syytteessä työturvallisuusrikoksesta. Syyttäjän mukaan kyseessä on vuosia jatkunut epäasiallinen kohtelu. Syyttäjä vaatii entiselle kirkkoherrallle ja esimiehenä toimineelle henkilölle sakkorangaistusta.

Kotimaa

Syyttäjä vaatii oululaisen seurakunnnan entiselle kirkkoherralle ja esimiehenä toimineelle henkilölle sakkoja työntekijään kohdistuneesta kolmesta eri rikoksesta. Syyttäjän mukaan kyseessä on ollut noin kolmen vuoden ajan kestänyt epäasiallinen kohtelu. Syyttäjä vaatii rangaistusta työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja vammantuottamuksesta.

Työsyrjintärikoksen osalta syyttäjän mukaan vastaajat ovat muun muassa rikkoneet työturvallisuusmääräyksiä eivätkä he ole selvittäneet riittävän järjestelmällisesti alaisensa työhön kohdistuneita haittoja.

Työsyrjintä koskee tapausta, jossa työntekijä on asetettu epäedulliseen asemaan, koska hän on ottanut yhteyttä muun muasa pääluottamusmieheen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluun työpaikan epäkohtien korjaamiseksi. Työntekijä on kokenut vuosia henkistä kuormitusta tilanteesta.

Juttua käsitellään Oulun käräjäoikeudessa torstaina.