Ota kantaa: Milloin lapsi on tarpeeksi vanha käyttämään tablettia?

Alle kouluikäisille aletaan opettaa osana esiopetusta erilaisten laitteiden käyttöä. Onko viestintäteknologian käytön opetus pikkulapsille tarpeellista? Minkäikäinen saa pelata digitaalisia pelejä?

Kotimaa
Lapsi harjoittelee matematiikkaa tabletilla.
Yle

Uudessa esiopetusta koskevassa opetussuunnitelmassa mediakasvatus on aiempaa paljon isommassa roolissa. Suunnitelmassa lapsille opetetaan monilukutaitoa, johon sisältyy muun muassa kuva- ja medialukutaito. Lapset tutustuvat paitsi perinteiseen kirjoitettuihin ja puhuttuihin, myös audiovisuaalisiin ja digitaalisiin teksteihin.

Opetussuunnitelman mukaan esiopetuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että opetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin, palveluihin ja peleihin.

Tällä hetkellä osassa varhaiskasvatusyksiköitä ei ole lainkaan mediakasvatusta. Joissakin paikoissa ollaan jopa ylpeitä siitä, ettei mediakasvatusta opeteta, koska sitä pidetään turhana.

Onko alle kouluikäisille tarpeen opettaa erilaisten laitteiden käyttöä? Minkä ikäinen saa käyttää tablettia tai älypuhelinta? Minkäikäinen voi pelata digitaalisia pelejä?