Talvivaaralle ei enää irtoa vesien juoksutuslupaa kiireellisen tarpeen perusteella

Talvivaaran kaivokselta on aiemmin juoksutettu vesiä ympäristösuojelulain nojalla vedoten kiireelliseen tarpeeseen. Peruste ei enää kelpaa, ja sulfaatin päästörajan nostaminen vaatii sekin haettaessa uutta käsittelyä.

Talvivaara
Puhdistettujen liikavesien juoksutus Talvivaaran kaivosalueelta.
Kalle Heikkinen / Yle

Talvivaaran konkurssipesä on ilmoittanut Kainuun ELY-keskukselle, että se ei pysty pitämään vesivarastojensa pintaa alle ylivedenkorkeuden kevään aikana. Aiemmin Talvivaara on poistanut vesiä kaivosalueelta ympäristösuojelulain nojalla vedoten kiireelliseen tarpeeseen. Oikeus on todennut, ettei näitä vesienlaskuja voi tehdä kyseisen lainkohdan perusteella. Asiasta on myös korkeimman oikeuden ratkaisu.

Talvivaara on myös arvioinut, että se tarvitsee lisää päästökiintiötä sulfaatille jo hakemaansa 6 000 tonnin lisäksi ainakin 4 000 tonnia, mahdollisesti jopa 14 000 tonnia vuoden loppuun mennessä.

Jotta Talvivaaran konkurssipesän haluamat päästökiintiöt voisi tehdä laillisesti, tulisi niille saada muutos ympäristölupaan.

– Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ei ole ainakaan tähän mennessä tällaista muutosta esittänyt nyt vireillä olevaan hakemukseen, eikä tehnyt myöskään uutta hakemusta, sanoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvos Sami Koivula.

– Mikäli tällainen hakemus tehtäisiin nyt käsittelyssä olevaan lupahakemukseen, sen käsittely edellyttäisi uutta kuulemista asiassa, eikä lupakäsittely siten voisi valmistua konkurssipesän haluamassa kiireellisessä aikataulussa.

ELY: Äkillistä onnettomuusriskiä ei ole

Talvivaaran patoaltaissa ei Kainuun ELY-keskuksen mukaan ole äkillistä onnettomuusriskiä, vaikka veden korkeutta pitääkin laskea.

– Keskiviikkona teimme tarkastuskäynnin Talvivaaran kaivosalueella ja keskustelimme lisäselvityksen antamisesta patoaltaiden vedenpinnan laskemiseksi. Sen johdosta kaivoksella tarkastellaan, voiko ylivedenkorkeutta nostaa esimerkiksi Kortelammen ja Latosuon altaissa, jolloin altaan kokonaistilavuus saattaa laskennallisesti kasvaa, kertoo ympäristön kehittäminen ja vesivarat -yksikön päällikkö Kari Pehkonen.

Näppituntuma on, että näiden lumisateiden myötä alamme lumen vesiarvon osalta olemaan jo tässä vaiheessa keskimääräisen talven määrässä. Se on aika paljon.

Kari Pehkonen

– Mutta tätä on vaikea arvioida etukäteen, käykö näin, arvioinnin tulee perustua asiantuntijan tekemään geotekniseen tarkasteluun.

Pehkosen mukaan Talvivaaran patojen ylivedenkorkeustasot on määritelty moreenista tehdylle maapadolle tietyn peruskaavan mukaisesti. Talvivaaran maapadot ovat vyöhykepatoja, joissa on tiivisterakenteena moreenin lisäksi bentoniittia sekä suodatinrakenteet, joilla hallitaan padon suotovesiä. Tällaisissa padoissa voi Pehkosen mukaan olla perusteita sille, että ylivedenkorkeus määritellään padon harjan suhteen hieman ylemmäksi kuin homogeenisissä maapadoissa.

– Patoaltaiden varotilavuuksissa ELY-keskuksella ja yhtiöllä on yhtenäinen näkemys käytettävästä ylivedenkorkeustasosta. Ylivedenkorkeuden ja hätäylivedenkorkeuden välinen tilavuus on vara poikkeustilanteita varten. Molemmat korkeustasot ovat padosta määriteltyjä laskennallisia patoturvallisuuteen liittyviä korkeustasoja.

Kortelammen patoa rakennetaan. Padosta vuotaa vettä hieman läpi.
Kortelammen pato perjantaina 23. marraskuuta 2012. Vuotokohta on keskellä kuvaa valkean sangon kohdalla. Noin 80 litraa minuutissa vuotava vesi kertyy kuoppaan, josta se pumpataan padotulle alueelle.Kainuun ELY-keskus

Yhtä kaikki, esimerkiksi Kortelammen ja Latosuon patoaltaisiin pitää päällikkö Kari Pehkosen mukaan saada lisää tilavuutta kevään sulamisvesiä varten.

– Näppituntuma on, että näiden lumisateiden myötä alamme lumen vesiarvon osalta olemaan jo tässä vaiheessa keskimääräisen talven määrässä. Se on aika paljon. Talvivaarassa on nyt erilaatuisia vesiä varastoituna noin 9,4 miljoonaa kuutiometriä.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhosen kommenttiin Talvivaaran hallitsemattomasta vesienhallinnan tilanteesta Pehkonen ei ota kantaa, mutta sanoo, että altaissa ja niihin liittyvissä padoissa tilanne on tällä hetkellä hallinnassa.