Ympäristövaliokunta Talvivaarasta: Purkuputki ei ratkaise hallitsemattomia ympäristöriskejä

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhosen (vas.) mukaan kaivosyhtiö Talvivaaran vesienhallinnan tilanne on todella huolestuttava.

Talvivaara
Martti Korhonen
Martti KorhonenYle

Ympäristövaliokunta sai torstaina pyytämänsä tilannekatsauksen Talvivaara Sotkamo Oy:n julkisselvityksestä sekä vesienhallinnasta, ympäristöriskien hallinnasta ja lupatilanteesta. Valiokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen kuvaa kaivosyhtiön vesienhallinnan tilannetta yhdellä sanalla: hallitsematon.

– Ympäristöriskit eivät ole hallinnassa. Siinä on monta ongelmaa: varastointitilat eivät tahdo riittää ja ylivuoto-ongelma lähtee tulemaan, jolloin se on täysin hallitsematon. Puhdistuskapasiteetti ei riitä puhdistamaan niitä vesiä, mitä siellä nyt on.

– Päällimmäinen tarve on tietenkin se, että sellaista puhdistustekniikkaa ja -kapasiteettia on riittävästi, että yhdeksän miljoonan kuution vesimassa pystytään saamaan hallintaan. Tarvetta on toimivalle, tehokkaalle tekniikalle. Ja kun näistä kaikista on kyse, on kyse on rahasta, Korhonen saanoo.

Talvivaaran ympäristöongelman maksamiseen varat tulevat valtiolta ja yhteiskunnalta.

– Ei konkurssipesällä ole rahaa, ei siinä paljon muita maksajia ole kuin yhteiskunta ja valtio. Totta kai pääasiallinen vastuu on konkurssipesällä, ja ne rahat ja resurssit pitää pystyä käyttämään, mutta kun ei siellä ole paljon mistä käyttää. Mutta raha ei voi olla se este siihen, kyllä se täytyy hoitaa.

Valtion laskun suuruutta on vaikea sanoa monien isojen kysymysten ollessa vielä auki, kuten tuotannon jatkuminen ja vesitaseen ongelman hinta. Korhonen kuitenkin arvioi, että puhutaan kymmenistä miljoonista euroista. Myöskään puhdistamolle ei ole tarkkaa hintalappua, mutta senkin hinnan arvioidaan nousevan kymmeniin miljooniin euroihin.

Torstaina uutisoitiin, että Iisalmen Sanomille vuodetun tiedon mukaan Talvivaaralta ja sen johtajilta vaaditaan yli 13 miljoonan euron korvauksia.

– Tämä kuulostaa surulliselta tarinalta kaiken kaikkiaan, onhan tämä ihan käsittämätöntä. Me välillä puhumme täällä jätevesiasetuksesta, jossa on yksittäisen kansalaisen kannalta tilanne ihan toista suuruusluokkaa. Meillä on Lokapojat, jotka joutuivat oikeuteen. Onhan tämä suoraan sanoen häpeäpilkku meille.

Purkuputki ei ole kestävä ratkaisu

Talvivaaran vesienhallintaan on yhtenä ratkaisuna mietitty purkuputkea.

– Purkuputken ongelma on se, että osa Talvivaaran vesistä menisi käsittelemättöminä ulos. Vuositasolla sulfaattia laskettaisiin 30 000 kuutiota, ja niin kuin hyvin tiedetään, että kun sulfaatti laitetaan järveen, siitä tuppaa tulemaan meri. Tuskin kukaan toivoo kehityksen menevän siihen suuntaan, koska sitten tulee lukematon määrä muita ongelmia. Purkuputki poistaa sen akuuteimman ongelman, mutta ympäristöongelmaa se ei poista, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen toteaa.

Kainuun ELY-keskuksesta huomautetaan, että Talvivaaran purkuputkeen ei lupahakemuksen mukaan laskettaisi kaivosalueelta käsittelemättömiä vesiä. Ympäristölupahakemuksesta tekee päätöksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

– Ratkaisu ei voi olla purkuputki, sitä kautta ongelma lasketaan vaain isompaan vesistöön. Lähtökohta ei voi olla se, että tuhoamme luonnon ja aiheutamme ihmisille yksilötasolla ongelmia. Suomalaisella yhteiskunnalla ei ole varaa tähän, koska meillä on kaikki muut elinkeinot, jotka pitää myös huolehtia. Emmekä voi palata teollisuuspolitiikassa 1950–70 -luvuille, jolloin käytettiin ilmaisua, ettei se ole ongelma, jos raha haisee. Ei se ole enää 2000-lukua, kyllä meidän pitää huolehtia tämä.

Korhonen muistuttaa myös, että kyseessä on Suomen kansainvälinen uskottavuuskin ympäristöteknologian viennin osalta.

– Jos me itse tuhoamme omaa luontoamme, niin myy siinä sitten hightechia.

Odottamiseen ei ole varaa

Kaivosyhtiön tilanne vaatii nopeaa toimintaa.

– Tietenkin aikataulua on mahdotonta määritellä, toimijoita on niin monta ja keväällä lumien sulaminen vaikuttaa myös. Mutta me edellytetämme, että hallitus huolehtii tehokkaasti ympäristösuojelun näkökulman ja edellyttää myös viranomaisilta aktiivista toimintaa. Se tarkoittaa, että toiminta on välitöntä ja heti. Tässä on odoteltu vuosia ja lopputulos on sylissä. Tilanne on sietämätön. Tämä vesien puhdistusprosessi on vain saatava hallintaan, eikä siinä ole varaa odottaa lainkaan.

Ympäristövaliokunta kirjelmöi asiassa ympäristövastuun näkökulmasta valtioneuvostoon, elinkeinoministerille sekä ympäristöministerille.

Enemmän huomiota lupaprosessiin

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen näkee, että jatkossa vastaavanlaisten kaivosten ympäristöongelmien välttämiseksi on lupaprosessiin kiinnitettävä enemmän huomiota.

– Meillä on oltava ammattitaitoa ja riittävät resurssit. Tämän ongelman syntyhistoriahan juontuu Talvivaaralle myönnettyyn lupaan, siellä on niitä ensimmäisiä puutteita. Ja sen jälkeen ne ovat vain kertautuneet koko ajan. Tällaista ei pitäis päästä syntymään.

Perjantaina odotetaan Talvivaaran emoyhtiöltä täydennettyä saneerausohjelmaehdotusta Espoon käräjäoikeuteen. Korhonen ei osaa arvioida, kuinka ehdotus tulisi muuttamaan Talvivaaran tilannetta tai veisi tilannetta eteenpäin, sillä asiassa on niin paljon muuttujia, kuten kaivoksen vesitaseongelma.

Lisäys 29.1.2015 kello 14.17: Lisätty Kainuun ELY-keskuksen kommentti Korhosen puheeseen käsittelemättömien vesien laskemisesta purkuputkeen. ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran purkuputkeen ei lupahakemuksen mukaan laskettaisi kaivosalueelta käsittelemättömiä vesiä.