Sairaanhoitajan työn ydin on ja säilyy

Suomen Sairaanhoitajaliitto ja sen vanhin paikallisyhdistys Kymenlaakson sairaanhoitajat täyttävät tänä vuonna 90 vuotta. Sairaanhoitajan työ on muuttunut näiden vuosien varralla, mutta sen perusta on säilynyt samana.

Kotimaa
Hoitajia
Yle

Sairaanhoitajan työn ydin on säilynyt samana. Vaikka ympäristö, teknologia ja työkaverit ympärillä ovat muuttuneet, on työ edelleen aistihavaintoihin perustuvaa potilaan tarkkailua.

– Tehtävä on auttaa ja tukea potilasta selviämään sairaudesta ja vahvistaa hänen terveystottumuksiaan. Perusta on ollut aina sama, sanoo Suomen Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto.

Teknologia ja perusteellisempi tietämys sen sijaan ovat kehittyneet paljon 90 vuodessa, jonka ajan Suomen Sairaanhoitajaliitto on ollut olemassa. Sairaanhoitajilta vaaditaan asiantuntijuutta, itsenäisyyttä ja päätöksentekoa.

Tiedon lisääntyminen tuo ammatillista erikoisosaamista

Terveyspalveluihin on tullut hoitotieteellisen tiedon lisääntymisen myötä uusia ammatteja sairaanhoitajien työpariksi.

Ennen hoitotyössä oli sairaanhoitajien ja lääkärien lisäksi apuhoitajia ja sairasvoimistelijoita. Nykyään lista on paljon pidempi. On fysioterapeutteja, röntgenhoitajia, bioanalyytikkoja sekä erilaisia terapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja kotihoitajia. Uudet ammatit tuovat lisää osaamista hoitotyöhön.

– Tämä on sitä moniammatillista työtä, jossa yhteinen osaaminen käytetään potilaan hyväksi. Oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan, oikealle potilaalle, luettelee Suomen Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto.

Fyysisesti raskasta, mutta antavaa

Sairaanhoitajan työtä pidetään yleisesti raskaana ja kiireisenä. Meraston mukaan raskaus ja kiire tulevat siitä, onko työvoimaa riittävästi ja onko työt jaettu järkevästi.

– Onhan sairaanhoitajan työ fyysisesti raskasta ja kiireistäkin, mutta samalla hyvin antavaa.

Sairaanhoitaja on ollut alun perin naisten ammatti. Ensimmäiset miehet tulivat alalle 1950-60 –luvulla. Tänä päivänä noin 6 prosenttia sairaanhoitajista on miehiä. Miehet työskentelevät yleensä ensihoidossa, päivystyksessä, anestesiahoitajina sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

– Miehiä on vähemmän vanhustenhoidossa ja kotisairaanhoitajina. Sen on edelleen naisten hommaa, summaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto.

90-vuotias ammattiliitto

Suomen sairaanhoitajat ovat olleet järjestäytynyt ammattiryhmä 90 vuoden ajan. Suomen Sairaanhoitajaliitto on perustettu tammikuussa vuonna 1925. Samana vuonna perustettiin myös Viipurin paikallisyhdistys.

Kun vuonna 1944 Viipurin lääninsairaala siirrettiin Kotkaan, tuli Kotkasta myös paikallisyhdistyksen uusi kotipaikka. Kymen paikallisyhdistys käsitti Kymenlaakson lisäksi Heinolan, Lahden ja Lappeenrannan kaupungit ympäristöineen.

Piiri on pilkkoutunut matkan varrella, mutta Kymenlaakson sairaanhoitajat toimivat edelleen. Yhdistys toimii edelleen alueensa sairaanhoitajien ammatti-identiteetin tukena ja ammattitaitona kehittävänä yhdistyksenä.

Suomen Sairaanhoitajaliitolla ja Kymenlaakson sairaanhoitajien yhdistyksellä on tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuosi. Piiriyhdistyksen juhlia vietetään 30.1.2015 Kotkan Höyrypanimolla.