Vain joka viides yritys osaa soveltaa tietotekniikkaa sujuvasti

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään organisaatioissa yhä paremmin, mutta IT:n soveltamisessa ja johtamisessa olisi parantamisen varaa, paljastaa seitsemäs IT-barometri.

Kotimaa

Suomalaisyritysten kyvyssä soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa on yhä paljon parannettavaa. Tämä selviää Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n teettämästä seitsemännestä IT-barometrista.

Noin 250 tutkimukseen vastanneesta reilut 85 prosenttia katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan johtaminen ja soveltaminen ovat tärkeitä organisaation menestykselle. Silti vain kaksi kolmasosaa katsoo, että nykytilanne on hyvä. Alle puolet arvioi, että IT:n johtamisen ja kehittämisen hyödyt tunnetaan luotettavien mittaustulosten perusteella.

Vain joka viides yritys ja julkishallinnon organisaatio on kyvykäs IT:n soveltaja ja johtaja, paljastaa barometri, samaten kuin sen, että viime vuonna pilvipalvelut löivät itsensä läpi organisaatioissa.

Vaikea taloustilanne näyttää lykkäävän hankkeita: IT-investointeja on tehty selvästi vähemmän kuin oli tarkoitus.