1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kaivosopiskelijat löytävät kultaa vaikka jätemaasta

Meri-Lapin kaivosalan opiskelijat onnistuvat löytämään kultaa maasta, josta kaivosteollisuus on ottanut irti mitä kykenee. Uudella tekniikalla päästään entistä lähemmäs sadan prosentin talteenottoa.

Kuva: Kimmo Hiltula / Yle

Lappian kaivosalan opiskelijoilla ja henkilökunnalla on aihetta ylpeyteen. Kaivososaston pilot-rikastamossa on huuhdottu kultaa Lemmenjoelta tuodusta maasta. Pienen pienet hiput löytyivät kaivannaisteollisuuden jätemaasta, joka oli jo kertaalleen seulottu.

– Uudemmilla menetelmillä löytyy vielä merkittäviä määriä kultaa, joka on aiemmin mennyt hukkaan, sanoo projektipäällikkö Sami Hietalahti ammattiopiston RikasTek -projektista.

Kullan ja muiden arvomineraalien etsinnässä ei tarvita uusia, suuria läpimurtoja vaan olemassolevien tapojen ja laitteiden hiomista aiempaa paremmiksi. Hietalahti sanoo, että rikastamon metodeissa ei ole juuri tehty suuria keksintöjä pariin vuosisataan.

– Esimerkiksi konevaskoolilla on saatu talteen hyvinkin pieni hippu, kertoo Hietalahti.

Ammattiopistossa liikutaan millimetritasolla, ammattikorkeassa mikroniskaalassa.

Rauno Toppila

– Jossain tulee vastaan järkevän talteenottamisen raja, lisää Sami Hietalahti.

Konevaskooli on yksi monista pilot-rikastamon laitteista. Ammattiopiston Teollisuustalosta Torniosta löytyy lähes kaikki kaivosteollisuudessa käytettävät tuotantolaitteet. Torniossa osa niistä on tosin pienemmässä mittakaavassa.

– Täällä kaivosalan opiskelijat saavat hyvän käsityksen mitä ja millä laitteilla töitä tehdään, sanoo Hietalahti.

Pilot-rikastamon lisäksi tulevat kaivosalan työntekijät pääsevät simulaattorissa tutustumaan kaivoksissa liikkuviin laitteisiin. Lisäksi ammattiopistolla on eristetty harjoituskenttä, jossa voidaan pyöräkuormaajilla liikutella lumikasoja avoimen taivaan alla.

Millimetreistä mikroneihin

Tulevat kaivosteollisuuden käsiparit saavat opintojen aikana myös tilaisuuden tutustua muutenkin työelämään. Ammattiopisto tekee yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Ammattikorkeassa Kemissä koulutettavat kaivosinsinööriopiskelijat ovat vierailleet Tornion rikastamossa.

– Insinööriopiskelijat toimivat työnjohtajina, joka määrää työsuoritukset. Ammattiopiston opiskelijat toimivat omissa, ennalta määritellyissä rooleissaan, kertoo projektipäällikkö Rauno Toppila MinLappi-projektista.

– Lisäksi ammattiopiston opiskelijat ovat vierailleet laboratoriossamme Kemissä tekemässä alkuaineanalyyseja, lisää Toppila.

Uusilla menetelmillä löytyy vielä merkittäviä määriä aiemmin hukkaan mennyttä kultaa.

Sami Hietalahti

Toppila toteaa ammattiopistossa kultaa ja muita raaka-aineita eroteltavan millimetriskaalassa, ammattikorkeassa liikutaan mikroniluokassa. Mikroni on milllimetrin tuhannesosa ja siinä skaalassa tehtävät alkuaineanalyysin tekeminen vaatii stereomikroskooppia ja pyyhkäisyelektronimikroskopian keinoja. Toppilan mukaan kaivoskoulutusten yhteistyössä tärkeää on myös, että opiskelijat ovat päässeet toimimaan oikeissa ympäristöissä oikeine rooleineen ja vastuineen.

– Yhteistyötä on tehty myös laitehankinnoissa. Tässä parin  vuoden aikana on harkittu tarkkaan, että ei tehdä kalliita päällekkäisiä hankintoja, sanoo Toppila.

– Tämä on myös projekteja rahoittavan Lapin liitonkin mieleen, uskoo Toppila.