Laivan saarto jatkuu Kotkassa – "Miehet töissä, mutta he kieltäytyvät töistä"

Niin sanotusta konttisurrauskiistasta johtuva yhden aluksen saarto Kotkan satamassa jatkuu. AKT:n mukaan lastinkäsittelytyöt kuuluvat sille, eivät merimiehille.

Kotimaa
laiva satamassa talvella
Laivan saarto jatkuu Kotkan satamassa.Petri Lassheikki / Yle

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n eilen aloittama yhden laivan saarto-operaatio HaminaKotkan satamassa jatkuu.

AKT:n 1. varapuheenjohtaja Arto Sorvalin mukaan tilanne satamassa oli perjantaina iltapäivällä muuttumaton.

Saarrolla halutaan vaikuttaa pitkäaikaiseen kiistaan lastien avaamisesta, jotta laivanvarustamot eivät teettäisi lastinkäsittelytyötä merimiehillä mahdollisesti pilkkahintaan. AKT:n mielestä konttilaivojen lastinkiinnitystyö kuuluu ahtaajille, ei merimiehille.

Työnantajaedustaja Satamaoperaattorit ry:n mukaan AKT:n varustamolle asettamat vaatimukset asettaa Satamaoperaattorit saartotilanteessa sivustakärsijän rooliin.

Häiriöt konttiliikenteessä aiheuttavat nopeasti taloudellisia menetyksiä.

– Miehistö tilataan töihin, mutta he kuitenkin kieltäytyvät töistä. Lisäksi menetetään yksi laituripaikka. Vahinkoa aiheutuu myös asiakassuhteisiin, Satamaoperaattoreiden toimitusjohtaja Juho Mutru sanoo.

Satamaoperaattorit ry:llä ei ole pyrkimyksiä siirtää lastinkiinnitystyötä merimiehiltä ahtaajille.

– Perinteisesti konttisurraus on hoidettu siten, että merimiehet ovat kaikissa Suomen satamissa sen tehneet. Meidän mielestä se on ihan toimiva järjestely, joka voisi jatkua, Satamaoperaattoreiden toimitusjohtaja Juho Mutru sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Satamaoperaattorit ry toteavat yhteisessä tiedotteessaan, että käytäntö on yhä tarkoituksenmukainen. Kunkin aluksen päällikkö vastaa laivan merikelpoisuudesta ja lastinkiinnityksestä, joten hänellä tulee olla oikeus käyttää työhön omaa henkilöstöään, joka tuntee parhaitsen laivan olosuhteet ja kiinnitysvälineistön.