Verokarhun viime vuoden saalis: Runsas miljardi euroa lisää säkkiin

Verohallinto keräsi viime vuonna veroja yhteensä 54 miljardia euroa. Vuoteen 2013 verrattuna kasvua on 1,3 miljardia euroa. Henkilöverotuksen ennakonpidätyksistä kertyi edellisvuoteen verrattuna lähes miljardi euroa lisää, mutta yhteisöverokannan alentaminen vei vajaan miljardin.

talous
Verohallinnon logo.
Vesa Moilanen / Lehtikuva

Viime vuoden 54 miljardin euron verokertymästä runsas puolet, 29 miljardia euroa, oli henkilöasiakkaiden tuloveroa. Runsas neljännes kerätystä määrästä, 14 miljardia euroa, on arvonlisäveroa. Alle seitsemän prosentin ja neljän miljardin euron jäävät muut verot, sosiaaliturvamaksut ja kiinteistövero.

Vuonna 2013 vielä lähes viisi miljardia euroa verottajan säkkiin tuonut yritys- eli yhteisövero putosi vuonna 2014 vajaan miljardin verran. Verohallinto arvioi vuoden 2014 lopullisen yhteisöverotuoton jäävän alle neljään miljardiin euroon. Summan putoamisen syynä on yhteisöverokannan alentaminen 24,5 prosentista 20 prosenttiin.

Tuloveron ennakonpidätykset kasvoivat lähes miljardia euroa, mutta Verohallituksen mukaan siinäkin näkyi taantuma ja työttömyyden kasvu. Muuten palkkasumma ja ennakonpidätykset olisivat kasvaneet vielä enemmän. Vuoden 2014 lopussa työttömiä oli noin 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verottaja arvioi, että kolmanneksen ennakonpidätysten kasvusta aiheutti keskimääräisen kunnallisveroprosentin 0,35 prosenttiyksikön kasvu. Kaksi kolmasosaa tulojen muutoksesta selittyy ennakonpidätysten kasvulla.

Verohallinnon kertymissä eivät näy Tullin ja Trafin keräämät verot. Lopullisesti verovuoden 2014 verotus valmistuu vuoden 2015 lokakuun loppuun mennessä.