1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Hissit kestävät suomalaisten lisääntyneen ylipainon

Hissit jumiutuvat ajoittain ylipainon takia. Tavanomaisesti turvaominaisuudet estävät hissien ylikuormittumisen. Pahimmassakaan tapauksessa hissi ei pääse putoamaan hallitsemattomasti, sanoo turvallisuusviranomainen.

Kotimaan uutiset
Hissi
Jussi Kallioinen / Yle

6 henkilöä tai 480 kiloa. Tämänkaltainen ohjeistus löytyy KOP-kolmiosta, Yle Turun toimituksen hissien pielestä.

EU:n hissidirektiivin nojalla annetut standardit määrittävät painorajan, jonka hissi pystyy turvallisesti kantamaan. Ajoittain hissin pysähtymisen syynä on ylipaino – tosin usein hyppimisestä johtuva ylipaino.

– Jos alkaa hissimatkan aikana hyppiä ja rytkyttää, hissin vaaka saattaa pysäyttää laitteen. Uudemmissa hisseissä vaaka tarkastaa jo lähtiessä matkustajien painon, joten ne eivät ole niin herkkiä esimerkiksi hyppimiselle, sanoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Antti Savola.

Uudet hissit eivät edes lähde liikkeelle, jos sallittu painoraja ylittyy. Vanhemmat hissit reagoivat ylipainoon niin, että ne pysähtyvät.

– Nykyään hissi on varustettava laitteella, joka estää normaalin käynnistyksen, kun kori on ylikuormitettu. Ylikuormaksi katsotaan nimelliskuorman ylittäminen kymmenellä prosentilla, Savola sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisten ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Yli puolet aikuisista on vähintään ylipainoisia, ja joka viides voidaan luokitella lihavaksi. Tukesin mukaan suomalaisten paino ei ole kuitenkaan noussut niin paljon, että sillä olisi vaikutusta hissien turvarajoihin.

– Rajat painolle ja pinta-alalle ovat olleet samat jo ainakin 1980-luvulta lähtien. Uusimpia hissejä koskevat eurooppalaiset, yhdenmukaistetut standardit. Ennen vuotta 1999 valmistetuissa hisseissä käytetään kansallisia hissimääräyksiä. Nekin olivat kuitenkin pitkälti eurooppalaisia standardeja vastaavia jo ennen vuotta 1999.

Korin ylikuormittumisen estämiseksi hissien lattiapinta-alaa on rajoitettu. Kun lattiapinta-ala on riittävän pieni, hissiin ei mahdu liikaa ylipainoisia ihmisiä.

– Standardi esimerkiksi linjaa, että jos nimelliskuorma on 400 kiloa, hissin suurin sallittu lattiapinta-ala on 1,17 neliömetriä, tietää Savola.

Hissit eivät pääse putoamaan kuten elokuvissa

Useimmiten turvalaitteet ovat syynä hissin pysähtymiseen. Varsinkin hissit, joiden korissa ei ole ovea, pysähtyvät, kun jotain menee lattialla olevan turvakynnyksen tai katonrajassa olevan turvalipan väliin.

Hissikorin ylikuormittumisen estämiseksi lattiapinta-alaa on rajoitettu.

ylitarkastaja Antti Savola

– Nykyhisseissä on myös paljon monimutkaisesta tekniikasta johtuvia pysähdyksiä. Suomessa on noin 55 000 hissiä, ja niitä jumiutuu kerrosten väliin noin 4 000 kertaa vuodessa. Vuosittain on noin tuhat tapausta, joissa pelastuslaitos on kutsuttu paikalle, toteaa Savola Tukesista.

Hissien kannattimet ovat lujaa tekoa. Kori ei pääse putoamaan teräsköyden katkeamisen takia, kuten elokuvissa, vakuuttaa turvallisuusviranomainen.

– Hissien kannattimet on mitoitettu niin, että ne kestävät useammankin täyden korin painon. Hissi ei myöskään roiku pelkästään moottorin varassa, vaan teräsköyden toisessa päässä on vastapaino, kuvailee Savola.

– Viimeisimpänä lukkona hisseissä on tarrain. Kun laitteen vauhti ylittää normaalin ajonopeuden, tarrain aktivoituu ja pysäyttää hissin.

Suomalaisyhtiö parantamassa hissiturvallisuutta

Suomalainen hissiyhtiö Kone on mukana turvallisuutta lisäävien määräysten ja standardien kehitystyössä. Kehitystyöhön osallistuvat hissien valmistajat, tarkastuslaitokset, viranomaiset sekä aihealueesta riippuen esimerkiksi kuluttajajärjestöt tai paloviranomaiset.

Hissien olennaiset turvallisuusvaatimukset ovat samat Euroopassa ja esimerkiksi Aasiassa.

Samu Salmelin

Hissien turvallisuustasoa on parannettu jatkuvasti, sanoo Koneen Suomen teknologiayksikön vetäjä Samu Salmelin.

– Tärkeimpiä hissien turvallisuutta lisääviä seikkoja ovat automaattiovien asentaminen ovettomiin hisseihin, pysähtymistarkkuuden parantaminen ja kaksisuuntaisen puheyhteyden asentaminen hissikorista palvelukeskukseen.

Kone on Suomessa selkeä markkinaykkönen sekä uusissa laitteissa että huollossa. Maailmanlaajuisesti yhtiö on hissi- ja liukuporrasmarkkinoiden toiseksi suurin toimija uusien laitteiden lukumäärässä mitattuna. Koneella on toimintaa noin 60 maassa.

– Hissien olennaiset turvallisuusvaatimukset ovat samat Euroopassa ja esimerkiksi Aasiassa, Samu Salmelin toteaa.

Lue seuraavaksi