1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kallioperä

Kuparia, hopeaa ja lyijyä - kallioperästä etsitään merkittäviä esiintymiä

Geologian tutkimuskeskus jatkaa kallioperätutkimuksiaan Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Samalla kartoitetaan taloudellisesti hyödynnettäviä esiintymiä, kuten kupari-hopea-lyijyrikastumia.

Tutkimusalue. Kuva: Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jatkaa vuonna 2012 aloittamiaan kallioperätutkimuksia Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa alueella Joutsa-Jyväskylä-Pieksämäki-Joroinen.

Tutkimusten ensisijainen tavoite on päivittää perustieto alueen kallioperästä. Tiedon pohjalta voidaan arvioida alueella mahdollisesti sijaitsevia taloudellisesti hyödynnettäviä esiintymiä: kiviaineksia, rakennuskiviä, teollisuusmineraaleja ja metallisia malmeja.

Esimerkiksi Jyväskylän pohjoispuolella Hiekkapohjan alueella otetaan talvikaudella moreeninäytteitä, jolla pyritään selvittämään jo tunnettujen pienialaisten kupari-hopea-lyijyrikastumien yleisyyttä.

Kallioperäkartoituksen maastotyökausi alkaa toukokuun alkupuolella ja jatkuu lumien tuloon asti. Maastossa tutkitaan pääasiassa kalliopaljastumia ja suoritetaan jonkin verran myös lohkare-etsintää.

Vuoden 2015 kairauskohteet tarkentuvat kevään kuluessa. Maanomistajille, joiden alueella mittauksia tehdään, on ilmoitettu asiasta.