1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tietojärjestelmät

Jättimäistä potilastietojärjestelmää aiotaan testata Vantaalla

Apotti-järjestelmä otetaan koekäyttöön HUS:n Peijaksen sairaalassa vuonna 2017. Vielä ei tiedetä, kumpi järjestelmätoimittajaehdokkaista tulee valituksi.

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Pääkaupunkiseudun neljän kunnan sekä HUSin asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottia aiotaan pilotoida Vantaalla.

Järjestelmä otetaan koekäyttöön HUS:n Peijaksen sairaalassa vuonna 2017. Peijaksen valintaa perustellaan sillä, että näin saadaan tarpeeksi laajasti tuloksia uuden järjestelmän eri toiminnoista sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa.

Apotin pilottikäyttöön on tarjolla kaksi järjestelmätoimittajaehdokasta. Vielä ei tiedetä, kumpi järjestelmätoimittajaehdokkaista tulee valituksi.

Järjestelmätoimittajaehdokkaat ovat CGI ja Epic.

Tarjouspyyntö lähtee päätöskierrokselle maaliskuun alussa. Kun mukana olevat kunnat eli Helsinki, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi sekä HUS ovat saaneet päätettyä asiasta, pyyntö lähetetään tarjoajille.

Se tapahtuu arviolta huhtikuun loppupuolella. Tarjouksia odotetaan näillä näkymin kesäkuussa, jolloin hankintapäätös saadaan tehtyä alkusyksystä.

Apotin tavoitteena on kehittää sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa yhtenäisemmäksi ja myös mm. saada kustannuksia pienemmiksi.

Lisäkierrettä Apottiin tuo markkinaoikeuteen tehty valitus. Valituksen teki CGI, jonka mukaan Epic oli saanut myönnytyksiä, jotka ovat vastoin hankinnalle asetettuja ehtoja.