Parma murskaa ja varastoi jätebetonia Forssassa

Parma Oy aikoo aloittaa uutena toimintana jätebetonin varastoinnin ja murskauksen Forssassa.

Forssa

Yrityksen tarkoituksena on murskata alle 10 000 tonnia jätebetonia vuodessa. Toiminta käynnistyy Forssan Parman ontelolaattatehtaan alueella pohjoispuolella. Käyttökelpoinen murske on tarkoitus hyödyntää ontelolaattojen raaka-aineeksi.

Ympäristölupahakemuksen mukaan jätebetonin murskauksesta aiheutuu melua, joka voi olla ajoittain voimakastakin. Melu rajoittuu kuitenkin päiväsaikaan ja murskauspäiviä on kuukaudessa yhdestä kahteen.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunnossa painotetaan, että pölyä tuottavat toiminnat on järjestettävä siten, että pölylle annetut terveydensuojelulain mukaiset raja-arvot eivät ylity. Lupa-asiaa käsitellään tiistaina Forssan ympäristölupalautakunnassa.