Valtio valmis rahoittamaan Soklin kaivosteitä

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt tänään valtion osallistumista Soklin kaivoksen edellyttämien liikenneinvestointien rahoittamiseen.

talous
Paula Risikko.
Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko.Yle

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi sitä, että valtio osallistuu Yara Suomi Oy:n esittämän auto-junakuljetusvaihtoehdon toteuttamiseen ja vastaa tarvittavien tieinvestointien toteuttamisesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että malmi kuljetettaisiin Soklista kuorma-autoilla Kemijärvelle ja sieltä junalla edelleen Perämeren satamiin.

Kokonaiskustannusarvio noin 140 miljoonaa

Yara maksaa hankkeesta alkuvaiheessa 35 miljoonaa Martti–Sokli-tien perusparantamisella. Valtio maksaa muut kulut. Valtio maksaa takaisin Yaralle 35 miljoonaa siinä vaiheessa, kun kaivos on ollut vuoden käytössä.

Kemijärven ja Savukosken keskusta tullaan kiertämään kiertotiellä. Myös siltoja tullaan parantamaan. Tarkoitus on, että tie kestäisi raskasta rekkaliikennettä.

Aiempi esillä ollut junavaihtoehto olisi maksanut valtiolle 200 miljoonaa, Yaralle maksettavaa olisi jäänyt 200 miljoonaa. Yhteissumma olisi ollut noin 400 miljoonaa.

Auto-junakuljetusvaihtoehto edellyttää Martti-Sokli-tien perusparantamista, olemassa olevan tiestön parantamista Sokli-Kemijärvi-välillä sekä Kemijärven terminaalin rakentamista. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 140 miljoonaa euroa, jotka ovat pienemmät kuin aiemmin esillä olleessa junavaihtoehdossa.

Tarvittavista tieinvestoinneista vastaisi kokonaisuudessaan Suomen valtio. Kaivosyhtiö Yara vastaisi tarvittavista terminaali-investoinneista. Investoinnit toteutettaisiin vuosina 2015-2018.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Yara aloittavat nyt neuvottelut liikennehankkeiden toteuttamisesta.

Selvitys valmistuu loppukesästä, jonka jälkeen tehdään periaatepäätös projektin toteutuksesta. Lopullinen päätös kaivoksen avaamisesta voidaan kuitenkin tehdä vasta kun kaikki kaivokseen liittyvät luvat ovat kunnossa.

Yara Suomi Oy on suunnitellut fosfaattikaivoksen avaamista Savukosken Sokliin Itä-Lappiin. Fosfaatti rikastettaisiin Soklissa ja kuljetettaisiin jatkojalostettavaksi Norjaan Perämeren satamien kautta.

Juttua täydennetty 3.2.2015 klo 12:17: Lisätty eritellyt kustannusarviot valtion ja Yaran kustannusten jakautumisesta sekä lisätietoa tiestön parantamisesta.