1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

Tampereen korkeakoulut: Yhdistymisvalmistelu etenee vauhdilla

Uudessa korkeakoulussa tutkintorakenne mahdollistaisi sen, että esimerkiksi amk-tutkinnon suorittanut voisi jatkaa maisteritutkintoon saman koulutusohjelman sisällä.

Kuva: Yle

Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyöhön ja kokonaan uuden korkeakoulun rakentamiseen tähtäävä valmistelu etenee vauhdilla.

Korkeakoulujen mukaan suunnittelua varten on perustettu kolme työryhmää. Yksi tekee ehdotuksen tutkintorakenteesta, raja-aidat ylittävistä tutkinto-ohjelmista ja niiden toteuttamismalleista. Toinen ryhmä pohtii tieteellistä profiilia ja tutkimusalueita. Kolmas valmistelee näiden tarvitsemia palveluita.

Tampereen yliopiston vararehtori, Harri Melin vakuuttaa, että työryhmät hyödyntävät valmistelussaan kaikkien korkeakoulujen henkilöstön ja myös opiskelijoiden asiantuntemusta. Yhdistämishankkeen käynnistyessä opiskelijat kokivat vahvasti, että heidät oli suunnittelussa jätetty sivuun.

– Opiskelijat ovat mukana kaikissa jo perustetuissa työryhmissä ja tulevat mukaan kaikkiin perustettaviin ryhmiin, Melin sanoo.

Ei yhdistymistä vaan kokonaan uusi korkeakoulu

Tampereella halutaan rakentaa perinteiset korkeakoulurajat ylittäviä tutkinto-ohjelmia kaikille korkeakoulujen keskeisille koulutusaloille.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että uuden korkeakoulun tutkintorakenne mahdollistaisi sen, että  esimerkiksi amk-tutkinnon suorittanut voisi kandidaatin tutkinnon jälkeen joko lähteä työelämään tai jatkaa maisteritutkintoon saman koulutusohjelman sisällä.

Tällä hetkellä ammatikorkeakoulusta valmistunut joutuu hakemaan jatkopaikkaa yliopistossa erikseen. Nykykäytännössä vain osa aiemmista opinnoista luetaan opiskelijalle hyödyksi.

Tamperelaisten korkeakoulujen yhteisenä tavoitteena on vahvistaa monitieteisen tutkimuksen edellytyksiä. Niiden mukaan kansainvälisessä kilpailussa menestyminen edellyttää perinteisten tieteenalarajojen ylittämistä ja laaja-alaista yhteistyötä.

Harri Melinin mukaan korkeakoulujen yhdistymisen sijaan pitää puhua kokonaan uuden korkeakoulun luomisesta.

– Tähtäin on yksi uusi korkeakoulu. Sen perustaminen vaatii myös lakimuutoksia.

Uuden, raja-aidat ylittävän yliopistoyhteisön luominen edellyttää myös lainsäädännöllisiä muutoksia sekä uudenlaisia rahoitusinstrumentteja.