Metsänomistajat odottavat kuitupuumarkkinoiden piristymistä uusien investointien myötä

Finnpulp Oy:n Kuopioon suunnittelema havusellutehdas sekä Metsä Groupin Äänekoskelle suunnittelema tehdas tarvitsevat miljoonia kuutioita puuta.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Kuopioon suunnitellun havusellutehtaan perustamisaikeet otetaan ilolla vastaan eteläsavolaisten metsänomistajien keskuudessa. Metsänomistajien edunvalvojat toivovat, että tuotantomäärältään yli miljoonan tonnin tehdas tuo piristystä havukuitupuun hintaan ja menekkiin.

– Vihdoinkin on kiinnostusta meidän havukuitupuuhun. Kyllähän meillä on ollut krooninen pieniläpimittaisen havukuitupuun käyttövaje, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

Lisää löylyä lyö myös Äänekoskelle suunnitteilla oleva mittava biotuotetehdas.

– Kannattaa tietysti muistaa, että karhua ei kannata nylkeä ennen kuin se on kaadettu. Molemmat ovat vasta suunnitteluasteella, mutta kyllä raaka-aineen puolesta molemmat investoinnit tänne mahtuvat.

Lisää kilpailua markkinoille?

Jos sellutehtaat tuottavat yli miljoona tonnia havusellua, tarkoittaa se miljoonien kuutioiden puuntarvetta. MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen arvioi, että valtaosa puuvirroista sekä Kuopioon että Äänekoskelle tulee pohjoisen suunnasta.

– Osa Etelä-Savonkin puusta voi mennä pohjoisen suuntaan, mutta virrat etelään voivat kasvaa myös tämän takia, Leskinen arvioi.

Jos puun kysyntä kasvaa, pitäisi markkinatalouden periaatteella myös puun hinta nousta. Metsänomistajien edunvalvoja toivoo samalla myös uutta kilpailijaa markkinoille.

– Tässä on Kuopion puolella liikkeellä uusi investoijaryhmä, joka toivon mukaan tarkoittaa sitä, että saamme uuden ostajan. Olemme kärsineet kaiken kaikkiaan kuitupuumarkkinoilla siitä, että meillä on vain muutama ostaja. Joten kilpailu ei ole oikein toiminut niin, kuin se tukkipuumarkkinoilla toimii, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen sanoo.