Aikalisä päättyi – Saanijärven vedenpinnan nosto taas vireillä Pihtiputaalla

Saaninjoen ylimmän kosken niskalle suunnitellaan pohjapatoa, jonka avulla Saanijärven pinta nousisi kuivina aikoina noin 30 senttiä nykyisestä tasosta. Vedenpinnan nostoa on suunniteltu jo vuosia.

Patorakennelma

Saanijärven alimpien vedenkorkeuksien nostohanke on vuosien tauon jälkeen etenemässä. Pihtiputaan kalastuskunta on ilmoittanut voivansa toimia vedenpinnan nostamisen ja Saaninjoen pohjapadon rakentamisen luvan hakijana.

Pohjapadon ansiosta järven pinta nousisi alimmista tasoita noin 30 senttiä, mutta tulvakorkeudet pysyisivät ennallaan.Vedenpinnan nostosuunnitelmaa esitellään tänä iltana Pihtiputaan kunnantalolla.

Saanijärven vedenpinnan nostoa toivottu kauan. Selvitykset aloitettiin jo vuonna 2007 ja suunnitelmat valmistuivat vuonna 2011. Hankkeessa otettiin kuitenkin aikalisä, koska vuonna 2012 voimaan tuleen uuden vesilain edellyttämä tilusjärjestely koettiin monimutkaiseksi ja kalliiksi.

Nyt hankkeeseen halutaan palata, koska Maanmittauslaitoksen lausunnon mukaan Saanijärven hanke ei vaatisi tilusjärjestelyä.