Retulansaaren rakennusperintö suojelun piiriin – ainutlaatuinen kylämäki kuin suoraan isoisoisän ajalta

Hämeen ELY-keskus on suojellut Hattulan Retulansaaressa sijaitsevat Alikartanon, Ylikartanon ja Laurilan tilat pihapiireineen. Retulansaaren kylä- ja viljelymaisema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Kotimaa
Retulansaaren kylämäki taloineen
Ylikartano on kulttuurihistoriallisesti arvokas paikka.Markku Karvonen / Yle

Rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojellut rakennukset ovat peräisin pääasiassa 1800-luvulta. Suojeltuja rakennuksia on yhteensä 16. Kaikkiaan kylätontilla on kolmisenkymmentä rakennusta.

Esityksen suojelusta teki Museovirasto. Ympäristöministeriö on vahvistanut suojelupäätökset.

Tilojen päärakennukset sijaitsevat saaren keskellä, historiallisella kylätontilla tiiviinä asutusrykelmänä. Hämeen ELY-keskus kertoo tiedotteessaan, että päätösten perustelujen mukaan rakennukset muodostavat erittäin hyvin säilyneen raittinäkymän, jossa kiviset karjasuojat ovat yhtenäisenä rivistönä. Tilojen rakennukset ovat yksittäisinäkin rakennuksina kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

Merkittävä kohde myös valtakunnallisesti

Suojelupäätösten mukaan kaikilla kolmella tilalla on kulttuurihistoriallista merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen ja erityisten kulttuuriympäristöarvojen kannalta. Kohteilla on valtakunnallista merkitystä harvinaisuuden, alueelle tyypillisen rakennustavan, edustavuuden ja alkuperäisyyden sekä erityisesti hoidon ja käytön historiallisen jatkuvuuden kannalta.

Rakennuksia ei saa purkaa ja niitä tulee korjata siten, ettei niiden kulttuurihistoriallinen arvo vähene. Suojeltujen rakennusten korjaus- ja muutostyöt on toteutettava siten, että ne ovat säilyttäviä, palauttavia tai muuten rakennusten ominaispiirteisiin sopivia.

Retulansaaren kuppikivi.
Otavakiveksi kutsuttu suuri kuppikivi Retulansaaressa Hattulassa.Markku Karvonen / Yle

Retulansaaren kylä- ja viljelymaisema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Vanajanselän itärannalla sijaitsevan saaren keskeiset osat ovat maakuntakaavassa muinaismuistoaluetta.

Saaren suurella rautakautisella kalmistoalueella on yli sata hautakumpua. Saarelta tunnetaan myös 16 kuppikiveä. Retulansaari on Suomen oloissa eräs arvokkaimpia maaseudun kulttuurimaisemakohteita, missä myös perinteinen laidunmaisema on säilynyt.