Jälkiehkäisyyn on pian saatavilla kaksi reseptivapaata lääkettä

Toinen Suomessa myytävistä jälkiehkäisyvalmisteista on muuttumassa lääkeyhtiön mukaan reseptivapaaksi huhtikuussa. Tähän asti apteekeista on saanut ilman reseptiä vain yhtä lääkettä ei-toivotun raskauden jälkiehkäisyyn. Uuden itsehoitolääkkeen käyttöaika on viisi vuorokautta.

terveys
Mies on peittänyt kasvonsa kädellään.
Yle

Suomessa kaupataan kahta jälkiehkäisyvalmistetta eli niin kutsuttua katumuspilleriä. Niiden vaikuttavat aineet ovat levonorgestreeli ja ulipristaaliasetaatti. Levonorgestreelia sisältävää lääkevalmistetta on saanut apteekista ilman reseptiä vuodesta 2002 alkaen. Ulipristaaliasetaattivalmiste tuli markkinoille reseptilääkkeenä vuonna 2009. Euroopan komissio myönsi sille itsehoitostatuksen eli reseptivapauden tammikuussa 2015.

– Tarkoituksenamme on tuoda valmiste reseptivapaana apteekkeihin huhtikuussa, sanoo valmistetta markkinoivan Takeda Oy:n lääketieteellinen johtaja Sanni Lahdenperä.

Tällä hetkellä lääkkeen itsehoitostatukseen liittyvät yksityiskohdat ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean syynissä.

– Emme voi vielä vahvistaa sitä, pääseekö tuote apteekkien itsehoitolääkkeiden valikoimaan lähikuukausina, sanoo kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri, ylilääkäri Päivi Ruokoniemi Fimeasta.

Jälkiehkäisyvalmisteet ovat aina hätävararatkaisuja.

ylilääkäri Päivi Ruokoniemi

– Meidän pitää ennen markkinoille laskua varmistua siitä, että kaikki valmistetta koskevat materiaalit, joita toimitetaan apteekkeihin, ovat asianmukaisia. Fimea haluaa myös varmistaa, että apteekkihenkilökuntaa tiedotetaan tuotteen toimittamiseen liittyvistä yksityiskohdista asianmukaisesti. Prosessi on kesken.

Ruokoniemi korostaa, että Fimean tarkoituksena ei ole millään tavalla hidastaa tuotteen pääsyä itsehoitolääkemarkkinoille.

Jälkiehkäisyn saatavuus helpottuu – hyöty vai haitta?

Ennen kuin valmiste voidaan luokitella itsehoitolääkkeeksi, siitä vaaditaan käyttökokemusta reseptivalmisteena. Ulipristaaliasetaattia sisältävä tuote on ollut reseptin takana kuusi vuotta.

– Pitkällä käyttökokemuksella on voitu varmistua siitä, että valmiste soveltuu itsehoitolääkkeeksi, sanoo Sanni Lahdenperä Takedasta.

Ei-toivotun raskauden ehkäisemiseksi levonorgestreelivalmiste on otettava mahdollisimman pian, viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa suojaamattoman yhdynnän tai ehkäisymenetelmän pettämisen jälkeen. Uudessa itsehoitotuotteessa käyttöaika on pidempi, viisi vuorokautta.

Sekä EU:n että Suomen viranomaiset ovat joutuneet pohtimaan, onko jälkiehkäisyvalmisteiden saatavuuden lisäämisellä mahdollisesti haittoja.

– Riskejä on punnittu arviointiprosessin aikana. Saatavuuden lisäämisessä on enemmän hyötyjä kuin haittoja, toteaa Fimean Päivi Ruokoniemi.

– Pitää kuitenkin muistaa, että jälkiehkäisyvalmisteet ovat aina hätävararatkaisuja. Pääpainon pitäisi olla ennaltaehkäisyssä.

Turun ehkäisyneuvolassa katumus on tuttua

Myös Turun ehkäisyneuvolassa asiantuntijat painottavat ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Vastaava lääkäri Anneli Kivijärvi sanoo, että on silti hyvä, että kynnystä jälkiehkäisyn käyttöön madalletaan.

Uusia reseptivapaita valmisteita saa tulla markkinoille vaikka kuinka paljon.

vastaava lääkäri Anneli Kivijärvi

– Uusia reseptivapaita lääkkeitä saa tulla markkinoille vaikka kuinka paljon.

– Pitää muistaa sekin, että jälkiehkäisy ei aina toimi. Vasta hiljattain lähetin aborttiin kaksi naista, jotka kertoivat käyttäneensä jälkiehkäisyä riittävän ajoissa, sanoo Kivijärvi.

Ehkäisyneuvolan vastaava lääkäri huomauttaa, että Turussa tehdään vuosittain 450–470 aborttia.

– Ihmiset kyllä tietävät ehkäisystä, mutta eivät käytä sitä. Tähän pitäisi saada muutos.

Fimean tilastojen mukaan jälkiehkäisypakkauksia myytiin sekä vuonna 2013 että 2014 noin 100 000 kappaletta. Suomessa jälkiehkäisyä saa ostaa vain apteekeista. Alle 15-vuotias asiakas tarvitsee sen hankkimiseen lääkärin luvan.