Eläkkeelle entistä vanhempana – Töissä puurretaan reippaasti yli 61-vuotiaana

Eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt merkittävästi, kertovat Eläketurvakeskuksen viime vuoden tilastot. Työeläkepäivät koittavat talouskurimuksesta huolimatta keskimäärin vasta 61,2-vuotiaana – edellisvuoden eläkeikä oli 60,9.

Kotimaa
Toimittaja työssään.
Markku Ulander / lehtikuva

Eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen on vaikuttanut eniten työkyvyttömyyseläkkeiden määrän lasku. Kun viime vuoden lukuja verrataan vuonna 2013 työkyvyttömyyseläkkeelle jääneisiin, on määrä laskenut kahdeksan prosenttia.

Huiminta laskua Eläketurvakeskuksen tilastot näyttävät vertailtaessa työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrää vuoteen 2008 – heitä on nyt neljännes vähemmän. Viime vuonna määrä alitti ensimmäistä kertaa 2000-luvulla 20 000 henkeä.

Yllättävän usea terveenä vanhuuseläkkeelle

– Työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet yllättävän paljon. Suomalaisten elinikä pitenee ja yhä useampi saavuttaa terveenä vanhuuseläkeiän. Työpaikoilla ja asenteissa on tapahtunut muutosta, toteaa Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksen tiedotteessa.

Myös varhennetun vanhuuseläkkeen lakkauttaminen on vaikuttanut eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen. Sitä ei myönnetä enää vuonna 1952 tai sen jälkeen syntyneille.

Mahdollista saavuttaa työurien pidentämisen tavoitteet?

Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kauto laskeskelee, että työkyvyttömyyseläkkeissä tapahtunut kehitys vahvistaa mahdollisuuksia saavuttaa työurien pidentymistä koskevat tavoitteet.

– Syksyllä sovittua eläkeuudistusta tarvitaan, jotta myös vanhuuseläkkeelle siirtyminen myöhentyisi. Nyt 63 vuotta on edelleen suosituin ikä jäädä vanhuuseläkkeelle.

Vuonna 2014 eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle oli 61,2 vuotta ja 50-vuotiaalle 62,8 vuotta. Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Ikääntyneet sinnittelevät töissä myös kurjassa talousjamassa

Ikääntyneitten työllisyysaste on noussut. Reilussa vuosikymmenessä 55 vuotta täyttäneiden työllisyysaste on noussut 10 prosenttiyksikköä 60 prosentin tasolle.

– Taloustilanteesta huolimatta ikääntyneiden työllisyys on kehittynyt myönteisesti. Viime vuosina erityisesti yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on noussut reippaasti, arvioi kehityspäällikkö Jari Kannisto.

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi noin 70 000 henkilöä, yli 3 000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myös osa-aikaeläkkeelle siirtyviä oli vähemmän.

– Suurin osa työeläkkeelle siirtyneistä, yli 70 prosenttia, siirtyi suoraan vanhuuseläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Esimerkiksi vuonna 2008 eläkkeelle siirtyneistä alle puolet jäi vanhuuseläkkeelle.