1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Espoo

Espoolla velkaa noin 1 100 euroa asukasta kohde

Asukkaiden sosiaalisen tilanteen heikkeneminen näkyi toimeentulotuen, avustusten ja työmarkkinatuen kulujen kasvuna. Myös erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet.

Espoo on onnistunut tasapainottamaan talouttaan, vaikka verotulojen kasvu on hidastunut. Viime vuoden tulos on 32 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio

Viime vuonna Espoon väestö kasvoi lähes 5 000 asukkaalla, mutta silti menojen kasvu tasaantui.

Asukkaiden sosiaalisen tilanteen heikkeneminen näkyi toimeentulotuen, avustusten ja työmarkkinatuen kulujen kasvuna. Myös erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet.

Espoossa on käynnissä useita isoja liikenne-, rakennus- ja kaavoitushankkeita, kuten Länsimetron rakentaminen sekä Otaniemi - Keilaniemi - Tapiolan alueen, Suurpellon, Finnoon, Espoonlahden ja Espoon keskuksen kehittäminen.

Viime vuonna Espoo sai verotuloja runsaat 1,3 miljardia euroa ja valtionosuuksia noin 30 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta verotulot kasvoivat vain noin prosentin.

Espoossa investointien taso oli korkea. Nettoinvestoinnit olivat yhteendä noin 280 miljoonaa euroa.

Vuoden lopussa Espoolla oli lainaa 1 066 euroa asukasta kohden.