Biojätteistä tehdään nyt biokaasua

Ensimmäinen Oulun alueelta kerätty biojätekuorma kaadettiin uuden biojätelaitoksen kitaan perjantaina Ruskon jätekeskuksessa. Toinen samankokoinen bioreaktori pystyisi käsittelemään esimerkiksi Oulun jätevesilietteen ja tuottaisi biokaasua runsaasti myös liikennekäyttöön.

biojätteet
Oulun biejätelaitoksen ensimmäinen kuorma tuotiin 6.2.2015

Oulun Ruskon jätekeskukseen valmistunut uusi biokaasulaitos on Biotehdas Oy:lle jo neljäs. Vastaavia on tuotannossa Kuopiossa, Huittisissa ja Honkajoella.

Oulussa kahdeksan miljoonan euron biojalostamo käyttää raaka-aineenaan Oulun seudulla asuinkiinteistöissä ja kaupoissa lajitellun biojätteen lisäksi jätevesiä ja elintarviketeollisuuden ylijäämiä. Jaotteluun kannustetaan hinnoilla, biojätteen vastaanottomaksut ovat selvästi halvempia kuin muun kiinteistöjätteen.

– Arvioimme, että olemme kannattava vaihtoehto yrityksille jopa 300 kilometrin säteellä. Yritykset ovat myös yhä kiinnostuneempia kestävistä jäteratkaisuista, sanoo asiakkuuspäällikkö Jan Reiners Biotehtaalta.

Uusi laitos käyttää kaiken Ruskoon tulevan biojätteen ja siinä on kasvunvaraakin. Oulussa syntyy biojätettä 11 000 tonnia vuodessa, ja määrä kasvaa koko ajan.

Laitos soveltuu myös jätevesilietteen jatkojalostukseen

Teknisesti uusi laitos pystyy käsittelemään myös Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteen, ja tähän on varauduttu laajetamissuunnitelmissa. Biotehdas käy jo keskusteluja kunnallisten jätevesilietteiden käsittelystä laitoksellaan. Nyt Biotehtaan tärkein asiakas on kunnallinen Oulun Jätehuolto Oy.

– Merkittävä virstanpylväs, siirrymme vanhasta kompostoinnista uuteen mädätysteknologiaan, toteaa toimitusjohtaja Markku Illikainen Oulun Jätehuolto Oy:stä..

– Tästä päivästä alkaen teknologiakaupunki Oulu on bioteknologiakaupunki!

Hajuhaitat vähenevät oleellisesti

Ruskon jätekeskuksesta leviävät hajuhaitat vähenevät, sillä biokaasulaitos on alipaineistettu ja suljettu järjestelmä. Hajua leviää hieman ympäristöön vielä kevään mittaan, kun laitoksen valmistumista ulkosalla odottaneet biojäteaumat avataan ja siirretään reaktoriin.

– Laitos edustaa uutta ja hyvää teknologiaa, luonnehtii laitosta pyörittävä tuotantoinsinööri Steve Malinen Oulun Biotehdas Ky:stä.

– Ensin biojäte murskataan, erotetaan väärät aineet pois - en halua sinne muovia, puuta enkä metallia - sitten tuhotaan mahdolliset haitalliset bakteerit. Suljetussa reaktorissa jäte jalostuu kuukauden verran tuottaen kaasua. Lopuksi jäännös menee pelloille ravinteeksi, Steve Malinen selostaa.

Biokaasua myös liikennepolttoineeksi

Oulun Jätehuolto Oy ostaa Biotehtaalta biojätteen käsittelypalvelun ja myy yli puolet prosessissa syntyvästä biokaasusta nykyisille asiakkailleen. Biokaasua käytetään vuorivillatehtaalla, käsipyyhepesulassa, Oulun Yliopistosairaalassa ja hieman myös sähköntuotannossa.

– Meillä on mahdollisuus jalostaa tätä biokaasua myös liikennepolttoaineeksi, visioi toimitusjohtaja Markku Illikainen Oulun Jätehuolto Oy:stä.

Laajennussuunnitelmien toteutuessa biokaasua riittäisi runsaasti liikennekäyttöön. Liikennepolttoaineiden jalostukseen tarvittaisiin noin miljoona euroa maksava lisälaitteisto.