Esiselvitys: Kokkolan Ykspihlajaan uusi koulu

Kokkolan Ykspihlajaan kaavaillaan uutta koulua. Myös opetuslautakunta asettui työryhmän ehdotuksen kannalle, että Lahdenperään rakennettaisiin uusi koulu ja tilat päiväkodille. Ykspihlajan ja Koivuhaan koulujen yhdistämistä ei nähty järkevänä, sillä Koivuhaan oppilasmäärä kasvaa koko ajan.

Koivuhaka, Kokkola
Kuvassa Potinrannan asutusalue ja puustoa Ykspihlajan Lahdenperässä.
Uusi koulu voisi sijoittua Lahdenperän ja asutuksen väliseen metsikköön.Kalle Niskala / Yle

Kokkolassa Ykspihlajan koulun tulevaisuutta pohtinut työryhmä suosittaa uuden koulun rakentamista Lahdenperään. Myös opetus- ja kasvatuslautakunta päätyi tälle kannalle.

Juuri valmistuneen esiselvityksen mukaan Lahdenperään rakennettava uusi koulu olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto. Koulun yhteyteen tulisi myös noin 60-paikkainen päiväkoti. Lahdenperä mahdollistaisi myös oppilaaksiottoalueen laajentamisen Nuolipuroon, Koivuhakaan, Kvikantiin ja Öjaan,

Esiselvityksessä käytiin tarkasti läpi kuusi vaihtoehtoa. Ykspihlajan koulun yhdistäminen Koivuhaan kouluun ei ole selvityksen mukaan järkevää, sillä Koivuhaassa oppilasmäärä kasvaa jatkuvasti. Tämä vaihtoehto olisi vaatinut myös Koivuhaan koulun laajennuksen.

Kuudesta vaihtoehdosta loppusuoralle pääsi myös tällä hetkellä tyhjillään olevan vanhan koulun korjaus. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tyrmäsi kuitenkin loppuvuodesta tämän vaihtoehdon, koska se sijaitsee liian lähellä suurteollisuusaluetta.

Ehdotus on vasta esiselvitys, joka menee kaupunginhallituksen käsittelyyn maaliskuussa.

Lisäksi ruotsinkielisen koulujen eli Chydeniuksen ja Kirkonmäen selvitystyöryhmät jatkavat vaihtoehtojen pohdintaa ensi viikolla. Asia tulee lautakuntakäsittelyyn vasta parin viikon kuluttua.