Hyppää sisältöön

Opintotuen tiukennukset ovat lisänneet epävarmuutta pärjäämisestä

Opintotuki loppuu yhä useammalla opiskelijalla jopa kesken alemman korkeakoulututkinnon. Valtio on 2010-luvun aikana rajannut kaksi kertaa opintotukien enimmäismäärää eri korkeakoulutusasteilla. Ensimmäinen tiukennus opintotukikuukausiin tehtiin vuonna 2011 ja sen seuraukset alkavat nyt näkyä. Näin arvioidaan Oulun ja Lapin yliopistojen ylioppilaskunnista.

Lapin yliopisto Rovaniemen Rantavitikalla
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipoliittista asiantuntijaa Hennamari Toiviaista haastattelee Hanna Holopainen. Kuvassa Lapin yliopisto Rovaniemen Rantavitikalla. Kuva: Sauli Antikainen / Yle

Opiskelijoiden oikeutta opintotukeen on viimeisen viiden vuoden aikana rajattu kahteen kertaan. Viimeisimmällä kerralla oikeutta opintotukeen kokonaisuudessaan vähennettiin.

Vuonna 2011 sekä kandidaatin että maisterin tutkinnoille määrättiin kummallekin opintotukikuukausirajat. Aiemmin 55 tukikuukautta sai käyttää vapaasti koko maisterin tutkintoon. Uudistuksen jälkeen opintotuet määriteltiin erikseen kahdelle portaalle: kandin tutkintoon sai korkeintaan 37 opintotukikuukautta. Tämän jälkeen maisterin tutkintoon oli mahdollista saada rahallista tukea 28 kuukautta.

Kolmen vuoden päästä uudistuksesta osa opiskelijoista on pulassa, kun kandidaatin opinnot eivät olekaan määräajassa valmiita. Ainakin Oulun yliopistossa tällaisia opiskelijoita marssii ylioppilaskunnan toimistoon yhä useamman.

– Opiskelijat ovat nyt siinä vaiheessa, että heillä aikaa loppua kandivaiheeseen tarkoitetut tukikuukaudet. Näitä opiskelijoita tulee ja he lähettävät hakemuksia opintotukilautakunnalle, että tarvitsisivat lisää tukea, koska opinnot ovat kesken. Tällaisia tilanteita tulee selvästi enemmän, OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen kertoo.

Jos kandidaatin tutkintoon eivät luvatut opintotukikuukaudet riitä, niitä ei voi nimittäin "varastaa" maisterin tutkinnon opintotukikuukausista.

Yleinen huoli näkyy

Vuonna 2014 kandidaatin ja maisterin tutkintojen rahoitusta kiristettiin edelleen. Kandidaatin tutkintoon saa nyt enää 32 opintotukikuukautta ja maisterin 23 opintotukikuukautta. Lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 20 opintopistettä vuodessa, jotta tukea ylipäätään saa.

– Yleinen huolestuneisuus aiheesta näkyy: miten opinnot ehtii tehdä määräjassa, kertoo Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntija Jaakko Mäki-Petäjä.

Vuoden 2014 uudistuksessa kiristyksiä kompensoitiin sillä, että opintolainaa saa nyt 1200 euroa aiempaa enemmän vuodessa.

Kansaneläkelaitoksella ei ole tällä hetkellä tilastotietoa siitä, kuinka monella yliopisto-opiskelijalla tukikuukaudet loppuvat ennen aikojaan.

Heikentää sosiaaliturvaa

Tällä hetkellä Suomen yliopistoissa opiskelee kolmenlaista väkeä. On niitä, jotka voivat vapaasti käyttää tutkintoonsa 55 opintotukikuukautta. Sitten on niitä, joilla opintotukikuukausien määrä on rajattu tutkinnoittain. Ja sitten vielä kolmas porukkaa, jonka opintotukimäärää on tästäkin supistettu.

– Opiskelijan täytyy tehdä oikeita valintoja heti, virheisiin ei ole enää varaa. Jos miettii opiskelijaelämää, aina voi tulla yllättäviä tilanteita eteen, silloin vaaditaan nopeaa reagointia. Pitää olla jatkuvasti varasuunnitelma, mitä tehdä, jos jotain sattuu, Hennamari Toiviainen pohtii.

– Kyllä se heikentää opiskelijan sosiaaliturvaa. Muutoksia on tehty koulutuspoliittisista tavoitteista käsin, tarkoituksena on ollut lyhentää opiskeluaikoja. Kun se ei taas millään tavalla liity opintotuen tarkoitukseen olla sosiaaliturva opiskelijalle.

Toiviaisen mukaan opiskelija voi anoa yleistä toimeentulotukea ja asumistukea, jos opintotukirahoitus loppuukin kesken kaiken. Mutta näihin vaikuttaakin sitten myös esimerkiksi vanhempien mahdollisuus auttaa opiskelijaa.

Lapin yliopiston ylioppilaskunta aikoo tehdä tutkimuksen opiskelijoiden pärjäämisestä tämän vuoden aikana, sanoo Jaakko Mäki-Petäjä.

Valtio kaavailee nyt uudistusta, jossa opiskelija voisi saada tukea vain yhteen kunkin tasoiseen korkeakoulututkintoon. Uudistuksen olisi tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2016.

.
.