Tuulivoimalaan törmänneiden lepakoiden mysteeri kaipaa selvitystä

Turun yliopiston mukaan Suomessa täytyy tehdä rutkasti lisää tutkimusta, jotta lepakot voidaan aidosti huomioida tuulivoimasuunnittelussa.

luonto
Tuulivoimala
Minna Rosvall / Yle

Tuulivoimaloiden vaikutuksista lepakoihin tarvitaan lisää tutkimusta, todetaan Turun yliopiston raportissa. Ulkomailla tehtyjä tutkimuksia ei voi suoraan hyödyntää Suomessa, sillä lajikohtaiset ja paikalliset käyttäytymiserot ovat suuria.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen mukaan suomalaistutkimusta tarvitaan, jotta tuulivoimasuunnittelussa voidaan huomioida lepakoille aidosti aiheutuvat riskit.

Tuulivoimaloiden alta on 2000-luvulla löydetty suuria määriä kuolleita lepakoita. Yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi on aiemmin esitetty lepakoiden muuttokäyttäytymistä, mutta tuoreimpien eurooppalaistutkimusten mukaan lepakoiden paikallisella käyttäytymisellä on myös iso merkitys.

Brahea-keskuksen mukaan suomalaistiedon puuttuminen heijastuu nykyisin edelleen tuulivoimapuistojen vaikutusten arviointeihin, joissa tukeudutaan käytännössä ulkomailla tehtyihin tutkimuksiin ja niiden tulosten yleistämiseen.