Hyvä työvuorosuunnittelu auttaa unetonta

Työnantajilla on mahdollisuus vaikuttaa työntekijöidensä unen laatuun. Oikeanlainen työvuorosuunnittelu voi helpottaa univaikeuksista kärsivän työntekijän elämää.

Kuva: Yle

Vuorotyö aiheuttaa monelle unettomuusoireita. Hyvällä työvuorosuunnittelulla työnantaja voi vaikuttaa työntekijöidensä unen laatuun. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan nopeasti kiertävä vuorotyörytmi on hyvä asia vuorotyöntekijän unen kannalta.

– Eli työvuoroihin laitetaan kaksi aamuvuoroa, sen jälkeen kaksi iltavuoroa ja sitten kaksi yövuoroa. Näiden työvuorojen jälkeen tulee pidempi vapaapätkä. Tällaisessa myötäpäivään kiertävässä vuorojärjestelmässä vuorokausi ikään kuin pitenee työvuorojen välissä, toteaa Työterveyslaitoksen erikoistutkija Paula Salo.

Vuorotyö on jo normaali asia, mutta erikoistutkija Salon mukaan vuorotyö on selkeä riski nukkumisen kannalta.

– Vuorotyö häiritsee väkisinkin luontaista vuorokausirytmiä ja voi aiheuttaa unettomuusoireita. Yövuoroja tekevä joutuu nukkumaan päiväsaikaan, jolloin uni on kevyempää.

Työterveyslaitoksen tutkimuksista käy ilmi, että työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin parantaa myös unen laatua. Tutkimuksissa on havaittu, että heikko työaikojen hallinta on yhteydessä lisääntyneisiin unettomuusoireisiin.

Joka kymmenes kärsii unettomuudesta

Nukahtamisen vaikeus, yöllinen heräily, liian aikainen aamuherääminen ja virkistämätön uni ovat unettomuuden oireita. Unettomuus on lisääntynyt etenkin työikäisten keskuudessa.

– On vaikea arvioida, kuinka suuri osa unettomuudesta johtuu työn piirteistä tai työhön liittyvistä asioista. Yleensä ottaen unettomuushäiriö esiintyy noin 10 prosentilla väestöstä. Uniongelmat ovat selkeästi tyypillisempiä työssäkäyvällä väestöllä kuin muulla väestöllä, erikoistutkija Salo toteaa.

Vuorotyö häiritsee väkisinkin luontaista vuorokausirytmiä ja voi aiheuttaa unettomuusoireita.

erikoistutkija Paula Salo

Jotta voidaan puhua unettomuushäiriöistä, unettomuudella pitää olla päiväaikaisia vaikutuksia, Salo muistuttaa. Näitä ovat esimerkiksi väsymys, päänsärky, keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys ja työtehon lasku.

Työterveyslaitoksen tekemien tutkimusten mukaan unettomuus lisää työkyvyttömyyden riskiä, erityisesti mielenterveyshäiriöiden tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi.

– Näyttäisi siltä, että unettomuuden yhteys masennukseen on kaksisuuntainen. Toisaalta unettomuus saattaa lisätä riskiä sairastua masennukseen, mutta toisaalta unettomuus on yksi masennuksen keskeinen oire, toteaa Salo.

Unitutkijoilla riittää tutkittavaa. Työterveyslaitoksella alkaakin seuraavaksi tutkimus, joka käsittelee vuorotyön vaikutusta uneen.