WWF: Sellutehdashankkeiden vaikutukset metsiin tutkittava – "Ongelmia jo nykyisillä hakkuumäärillä"

WWF Suomen tänään julkaiseman raportin mukaan metsäluonnon monimuotoisuus heikkenee nykyisilläkin hakkuumäärillä, jos mitään toimia ei tehdä. Järjestö haluaa, että puuntarpeen lisääntyessä hakkuiden vaikutukset metsiin tutkitaan tarkasti.

Kotimaa
Puunkorjuuta talvella
Timo Heikura / Yle

WWF Suomi haluaa, että Kuopion ja Äänekosken isojen sellutehdashankkeiden vaikutukset Suomen metsiin tutkitaan.

Kuitupuun tarpeen on arvioitu kasvavan Suomessa arviolta 10 miljoonaa kuutiota vuodessa, jos kaikki suunnitellut investoinnit toteutuvat.

WWF:n mukaan näin iso lisäys olisi ongelma monella tavalla.

– Ongelmia tulisi ensinnäkin ekologisesti ja toiseksi myös puun saatavuuden kannalta. Kolmanneksi vaikutuksia olisi myös metsien virkistyskäyttöön, sanoo metsäasiantuntija Annukka Valkeapää WWF:stä.

Järjestön keskiviikkona julkistaman raportin mukaan metsien käyttö ei ole ekologisesti kestävää nykyisilläkään hakkuumäärillä. WWF ehdottaa, että metsäluonnon turvaamiseksi suojelupinta-alaa kasvatetaan 17 prosenttiin, kaikki talousmetsät käsitellään FSC-standardin mukaisesti ja että kantojen nosto lopetetaan.

WWF on työstänyt raporttia Suomen metsähakkuiden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen useiden kuukausien ajan. Esimerkiksi Kuopion sellutehdashanke ei ollut raportin valmisteluvaiheessa vielä julkisesti tiedossa.

– Mutta kun suunnitelma nyt on julkistettu, toivomme valtiolta huolellista ja laaja-alaista tarkastelua mahdollisten lisähakkuiden vaikutuksista metsiin, Valkeapää sanoo.