1. yle.fi
  2. Uutiset

Pokka: Purkuputki ei ratkaise Talvivaaran kevään ongelmia

Talvivaaran tulevan kevään vesitilanne huolettaa ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokkaa. Hän toteaa blogissaan, ettei suunniteltu purkuputki ratkaise kaivosalueen tämän kevään ongelmia. Pokan mukaan on vain heti aikaa suunnitella välittömiä toimenpiteitä.

luonto
Hannele Pokka
Hannele PokkaYle

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka toteaa blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että Talvivaaran kaivoksen vesienhallinta on kevään lähestyessä muuttumassa entistä haastavammaksi.

Pokan mukaan Talvivaaran kaivosalueella on vettä runsaasti, tällä hetkellä noin yhdeksän miljoonan kuutiota ja vara-altaat ovat hyvää vauhtia täyttymässä, koska vettä ei pian voi enää juoksuttaa ulos voimassa olevan ympäristöluvan mukaan, kun sulfaatille ja muille haitta-aineille asetetut kiintiöt täyttyvät.

– Luntakin Kainuussa on tämän talven aikana satanut runsaasti, joten odotettavissa on kevään tulosta riippuen paljon sulamisvesiä lumimassojen sulaessa, sanoo Pokka blogissaan.

Julkisuudessa on käyty kiivasta keskustelua, tulisiko Talvivaaran vesihallintaongelmat ratkaista rakentamalla purkuputki Nuasjärveen, joka on kaivoksen lähivesiä isompi järvi. Järvi on osa Oulujoen vesistöä, toteaa Pokka blogissa.

– Mielipiteet puolesta ja vastaan ovat käyneet kiivaina. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ratkaisee, onko purkuputken rakentamiselle lailliset edellytykset. Purkuputkesta jätettiin aluehallintovirastoon yli 500 muistutusta. Aluehallintovirasto on ilmoittanut, että päätös putken rakentamisen edellyttämästä vesitalousluvasta tehtäisiin maaliskuun lopulla. Päätöksestä on luonnollisesti jatkovalitusmahdollisuus. Vaikuttaa siten vahvasti siltä, ettei purkuputkesta ole ratkaisemaan Talvivaaran vesienhallinnan tämän kevään murheita.

"Hetki aikaa suunnitella"

Pokan mukaan Talvivaaran kaivoksen konkurssin jälkeen perustettu Talvivaaratoimisto ja konkurssipesän hallinto joutuvat miettimään, miten vältetään tilanne, että kaivosalueet altaat eivät enää vesien varastoimiseen riitä.

– Talvivaaran kaivoksella on käänteisosmoosilaitteita, jotka puhdistavat veden priimakuntoon. Laitteiden käytössä on kuitenkin ollut ongelmia niin huollossa kuin osaavien ammattilaisten saannissa. Selvää joka tapauksessa on, että näillä puhdistuslaitteilla vesitilannetta voidaan helpottaa nopeimmin. Yksi käänteisosmoosilaite puhdistaa vuodessa miljoona kuutiota vettä. Laitteen hankinta maksaa noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. On myös jo aikaisemmin tehty selvityksiä, olisiko Talvivaaran vesien käsittelyyn saatavissa muita puhdistusmenetelmiä ja jos on, millä hinnalla sellainen saataisiin ja kuinka kauan rakentaminen kestäisi. Uusia ratkaisuja tarvitaan myös pidemmän aikavälin vesitaseongelmien ratkaisuun ja selvityksiä on syytä vielä jatkaa.

Pokan mukaan aikaa ei ole paljon.

– Vielä näin sydäntalven aikaan on hetki aikaa suunnitella, mitä voidaan tehdä välittömästi. Toistaiseksi ainoa esillä ollut kokonaisratkaisuehdotus vesienhallintaan on ollut purkuputki isompaan vesistöön. Sen kustannus olisi 8-10 miljoonaan euroa. Selvää lienee sekin, että konkurssipesästä mahdollisesti kiinnostuneet ostajaehdokkaan haluavat, että vesienhallintaongelmat on ratkaistu, toteaa Pokka blogissaan.

Lue seuraavaksi