1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Avioehtoja ei rynnätä rekisteröimään

Pariskunnat eivät ole rynnistäneet rekisteröimään avioehtoja. Määrä ei ole juurikaan viime vuosina muuttunut. Pohjois-Pohjanmaan maistraatin luvuissa on kuitenkin hienoista nousua, koska kaksi maistraattia yhdistyivät muutama vuosi sitten. Avioehdon voi laatia myös avioliiton aikana.

Kotimaan uutiset
Avioehtosopimuksen voi tehdä myös avioliiton aikana.
Avioehtosopimuksen voi tehdä myös avioliiton aikana.Antti Pylväs / Yle

Vuonna 2008 silloisessa Pohjois-Pohjanmaan maistraatissa rekisteröitiin 429 avioehtoa. Kainuun maistraatissa rekisteröintejä oli 81. Vuosien 2009-2011 aikana Pohjois-Pohjanmaan maistraatissa rekisteröitiin vuosittain yli 400 avioehtoa ja Kainuun maistraarissa noin 80-90.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maistraatit yhdistyivät vuonna 2012, mikä aiheuttaa maistraatin Oulun yksikön mukaan pienen nousun avioehtojen rekisteröintien määrään. Tuolloin avioehtoja rekisteröitiin 527. Vuonna 2013 lukumäärä oli 505 ja vuonna 2014 522.

Vuonna 2013 Pohjois-Suomen maistraatin alueella avioliittoon vihittiin 1 090 paria ja viime vuonna 1 119 paria. Kirkollisia avioliittoja solmittiin Oulun ev.-lut. seurakuntien tiedotteen mukaan 924 vuonna 2014. Vihkimisten osuus on pysynyt vuoden 2013 tasolla. Avioeroja oli 415, vuonna 2013 niitä oli 455.

Parisuhteiden rekisteröinnissä on tapahtunut viime vuosina hienoista nousua. Vuonna 2012 parisuhteita rekisteröitiin 16, 21 vuonna 2013 ja 27 vuonna 2014.

Sopimuksen voi tehdä myös avioliiton aikana

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaan tasan heidän kesken. Puolisot voivat joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä tai sen aikana tehdä avioehtosopimuksen.

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan taikka osittain.

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti, allekirjoitettava ja päivättävä. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se toimitetaan maistraatille rekisteröitäväksi.

Avioehtosopimus saattaa olla varsin monimutkainen sopimus. Sen tekemistä harkittaessa on aiheellista kääntyä esimerkiksi asianajajan tai lakimiehen puoleen, maistraatin nettisivulla neuvotaan.

Lue seuraavaksi