Talvivaara: Purkuputken metallipäästöt vain murto-osa luontaisista pitoisuuksista

Talvivaaran päästöt eivät pilaa Nuasjärveä, sanoo Talvivaaran ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla. Suunniteltu purkuputki toisi järveen vain murto-osan sinne jo luontaisesti tulevista metalleista. Yhtiö julkaisi laskelmansa blogissaan tänään

Talvivaara
Nuasjärvi saarineen ilmakuvassa, taustalla Vuokatin vaarajono.
Heikki Rönty / Yle

Nuasjärveen laskee kaksi isoa jokea. Tenetin kautta tulee vesiä Venäjän rajalta saakka sekä Jormasjoki, joka kerää vesiä Talvivaaran kaivosalueen pohjoispuolelta.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on laskenut entisen tytäryhtiönsä, Talvivaara Sotkamon suunniteltujen päästöjen ja Nuasjärveen luontaisesti tulevien metallien suhdetta.

Yhtiön blogissaan (siirryt toiseen palveluun) esittämien tulosten mukaan Tenetista ja Jormasjoesta tuleva taustakuormitus suhteessa suunnitellun purkuputken kuormitukseen on elohopean osalta 18-kertainen ja kadmiumkuorma. Edelleen luontainen alumiinikuormitus on 27-kertainen, nikkelikuormitus 6,5-kertainen sekä mangaanikuorma 2,5-kertainen. Sen sijaan kaivoksen sulfaattikuormitus olisi yli nelinkertainen luontaiseen kuormitukseen verrattuna.

Vaikka mitatut aineiden pitoisuudet ovat pieniä, suuri vesimäärä nostaa aineiden kokonaiskilomäärät suuriksi.

Yhtiö on kerännyt jokien metalli- ja sulfaattipitoisuudet sekä omista että ympäristöviranomaisten avoimesta Hertta-tietokannasta.

Talvivaara Sotkamon konkurssipesä on hakenut lupaa rakentaa kaivosalueelta uusi purkuputki Nuasjärveen. Purkuputkihanke on herättänyt laajaa vastustusta. Yhtiö tarvitsee purkuputkea, koska kaivosalueella on runsaat yhdeksän miljoonaa kuutiometriä varastoitua jätevettä, eikä vesimäärää saada purettua nykyisiä purkureittejä pitkin.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö pyrkii yrityssaneeraukseen ja on ilmottanut haluavansa osallistua konkurssiin menneen entisen tytäryhtiönsä uusiin omistusjärjestelyihin.