WWF: Merikotkareviirit huomioitava tuulivoimahankkeissa

Järjestön mukaan huonosti sijoitettu tuulivoimarakentaminen voi olla kohtalokasta merikotkan kaltaisille suurille petolinnuille. Arviota tukevat ulkomailta saadut kokemukset. 

merikotka
Merikotka
Matti Nurmi

WWF Suomi on huolissaan merikotkien lisääntymisalueille suunnitelluista tuulivoimalahankkeista. Järjestön mukaan huonosti sijoitettu tuulivoimarakentaminen voi olla kohtalokasta merikotkan kaltaisille suurille petolinnuille. Arviota tukevat ulkomailta saadut kokemukset.

Merikotkareviirit pitäisi selvittää ja huomioida jo tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa. Etenkin lounaissaaristossa ja Merenkurkussa sijaitsevat reviirikeskittymät tulisi järjestön mielestä rauhoittaa tuulivoiman rakentamiselta laajempina kokonaisuuksina.

WWF suosittaa, että merikotkan pesän ympärille jätettäisiin vähintään kahden kilometrin suojavyöhyke. Pesän sijainnin lisäksi tuulivoimaloiden sijoittelussa tulee huomioida myös pesivän merikotkaparin säännölliset saalistusalueet ja lentoreitit. Näin tuulivoiman riskejä merikotkalle voidaan vähentää ratkaisevasti.