Talvivaaran purkuputkesta iso tilaisuus ensi viikolla Vuokatissa, Yle lähettää sen suorana

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto saapuu Kainuuseen hankkimaan lisätietoa Talvivaaran purkuputkiasiasta kuulemalla eri osapuolia ja järjestämällä katselmuksen maastossa.

Talvivaara
Talvivaaran portti
Jarmo Nuotio / Yle

Purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen sekä nykyisten purkupisteiden kautta Kalliojokeen johdettavan puhdistetun veden määrän tilapäinen lisääminen vuoden 2015 aikana saa Pohjois-Suomen AVIn jalkautumaan Kainuuseen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kertoo hakemusasian käsittelytilanteesta tiistaina 24.2.2015 kello 8.30 Vuokatin Urheiluopiston auditoriossa alkavan tilaisuuden aluksi.

Sen jälkeen kuullaan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä kaivoksen toiminnan nykytilanteesta ja sen hakemukseensa antaman vastineen keskeisistä asioista. Lisäksi kuullaan lausunnon antaneita viranomaisia, vesi- ja ranta-alueiden omistajia ja yksityishenkilöitä Sotkamosta ja Kajaanista, ympäristönsuojelu- ja muita yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä.

Yle Kainuu lähettää tilaisuuden kokonaisuudessaan suorana Yle Areenassa. Alustavasti AVI arvelee tilaisuuden päättyvän viimeistään kello 18. Vaikka tilaisuudesta odetataan pitkää, toivoo AVI asianosaisille lähetetyssä kutsussa, että tilaisuudessa ei toistettaisi lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä jo kirjallisesti esitettyjä vaatimuksia tai näkemyksiä.

Keskiviikkona 25.2.2015 AVI jatkaa katselmusta maastossa paikoissa, jotka kerrotaan kuulemistilaisuudessa.

Korjaus 16.2.2015 kello 17.18: Korjattu päivämääriin oikea kuukausi, tilaisuudet järjestetään helmikuussa.