Saattohoitoa yhdenmukaistetaan pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun potilaat eivät ole olleet tasa-arvoisessa asemassa, sillä erityistason saattohoitoa tarjonneen Terhokodin käytössä on ollut kuntakohtaisia eroja. Kuntien vaativan saattohoidon järjestämiseen halutaan nyt yhtenäiset käytännöt.

Kotimaa
Lääkäri pitää potilasta kädestä.
Pekka Sipilä / Yle

Pääkaupunkiseudun saattohoitoketjussa Terhokoti rinnastetaan jatkossa palveluiden tuottajana HYKS palveluihin. HYKS:n syöpäkeskuksen ylilääkäri Tiina Saarron mukaan tällä turvataan Terhokodin toiminnan jatkuminen ja taataan yhdenvertaiset saattohoitopalvelut pääkaupunkiseudun kunnille.

Terhokodin käytössä on ollut tähän asti kuntakohtaisia eroja, mikä on asettanut pääkaupunkiseudun potilaat epätasa-arvoiseen asemaan.

– HYKS:n alueella on pitkään tehty saattohoidon puolesta töitä, jotta me saataisiin tasa-arvoinen ja porrastettu saattohoitomalli. Silloin potilaat ohjautuisivat oikeisiin hoitopaikkoihin tarpeen mukaan, sanoo Saarto.

Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtajien kesken on sovittu, että vaativan erityistason saattohoidon järjestämisvastuu keskitettäisiin HUS:iin.

Asiaa valmistelleen työryhmän mukaan vuodeosastohoidon osalta kunnat voisivat luopua maksusitoumusten myöntämisestä suoraan Terhokodille jo tämän vuoden aikana. Maksusitoumukset myönnettäisiin jatkossa keskitetysti HYKS Syöpäkeskuksen palliatiivisesta yksiköstä.

– Yhtenäisillä käytännöillä pystytään takaamaan kaikille samat palvelut. Kevään aikana pyritään myös tarkistamaan, että koko HUS alueella kaikille on tarjolla erityistason saattohoitoa.

Perustason saattohoitoa voivat edelleen toteuttaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen erikoistumattomat yksiköt. Kunnat tarjoavat itse myös erityistason saattohoitoa omilla saattohoito-osastoillaan ja kotisairaaloissa.

Vaativissa erityistason tapauksissa saattohoidosta vastaavat puolestaan HYKS Syöpäkeskus ja Terhokoti.