1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. päivähoito

Tuntilaskutus tulossa myös yksityisiin päiväkoteihin

Jyväskylän kaupungin omissa päiväkodeissa taksat ovat jo tuntiperusteisia. Yksityisten päiväkotien on tarkoitus siirtyä uuteen maksujärjestelmään ensi vuoden elokuussa.

Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Jyväskylässä on tarkoitus aloittaa tuntiperusteisen maksujärjestelmän laajentaminen yksityisiin päiväkoteihin. Kaupungin kaikissa omissa päiväkodeissa taksat ovat jo tuntiperusteisia, viimeisimmät päiväkodit siirtyivät uuteen maksujärjestelmään puolitoista vuotta sitten.

Tällä hetkellä Jyväskylän kaupungin yksityisissä päiväkodeissa käytössä on maksujärjestelmä, joka perustuu koko- tai osapäivähoidon kuukausimaksuun ja sopimuspäiviin.

Valmistelun yhteydessä selvitetään, onko tarvetta tehdä muutoksia nyt käytössä oleviin, tuntiperusteisten maksujen tuntivälyksiin. Tavoitteena on saada valmistelutyö valmiiksi tämän vuoden aikana ja ottaa uusi maksujärjestelmä käyttöön yksityisessä päivähoidossa puolentoista vuoden kuluttua.

Uudistuksen tavoitteena on, että yhdenmukainen käytäntö olisi oikeudenmukainen, tasapuolinen ja selkeä riippumatta siitä, käyttääkö perhe yksityisiä vai kunnallisia palveluja.

Kaupungin päiväkodeista saatu palaute osoittaa, että perheet pitävät tuntiperusteisuutta joustavana: sopimuspäiviin perustuvan päivähoitomaksun ei koeta vastaavan tämänpäivän työelämän vaatimuksiin.

Jyväskylän kaupugin sivistyslautakunnan on tarkoitus saada asia päätettäväksi tämän vuoden joulukuussa.