1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sodankylä

Sodankylässä suunnitellaan 40 kilometrin kelkkareittiä

Reitti perustettaisiin jo olemassa olevan moottorikelkkailu-uran paikalle välille Vuotso-Kakslauttanen

Kuva: Sanna Lahdenperä

Sodankylässä suunnitellaan noin 40 kilometrin mittaista moottorikelkkailureittiä. Reittiä suunnitellaan välille Vuotso-Kakslauttanen, liityntäreitti tulisi Tankavaaraan. Reitti perustettaisiin jo olemassa olevan moottorikelkkailu-uran paikalle.

Reitillä on neljä rakennettua siltaa, joiden kantavuus sallii lanauskaluston käytön. Reitti on tasattu tarpeellisilta osin koneellisesti ja Tankajoen silta on korjattu käyttökuntoon. Samoin reitin merkintää maastoon on parannettu. Nykyistä uraa lanataan latutampparilla vedettävällä lanalla.

Osa urasta luonnonsuojelualueella

Reitti on pääosin leveydeltään viisi metriä. Pääosin reitti sijaitsee Metsähallituksen maalla. Reitistä reilut viisi kilometria sijaitsee seitsemän yksityisen maanomistajan maalla.

Pieni osa reitistä sijaitsee osin luonnonsuojelualueella. Kakslauttasen alueella reitti on osittain asemakaava- tai yleiskaava-alueella.

Luonnonsuojelualueilla reitin perustamisesta päättää Sodankylän kunnan alueella Metsähallitus. Tarvittaessa Natura-alueesta tehdään vaikutusten arvioinnin tarveharkintaselvitys.

Reitin virallistamisen arvioidut kustannukset ovat noin 15 000 - 20 000 euroa. Kustannukset koostuvat maastomittaus- ja reittitoimituskustannuksista sekä maapohjakorvauksista.

Sodankylän tekninen lautakunta päättää tänään, asetetaanko suunnitelma kelkkareitistä yleisesti nähtäville lausuntojen pyyntöä varten. Lausunnot pyydettäneen asiaan liittyviltä viranomaisilta, sidosryhmiltä, maanomistajilta ja Lapin paliskunnalta.